Hình 1 http://scienceresources.co.uk/KS3/Physics/Earth_and_Beyond/Solar_System.htm

 

Thái Dương Hệ (Solar System) của chúng ta gồm có một Mặt Trời và 8 Hành Tinh (Planets) với 5 tiểu Hành Tinh (Dwarf Planets như Pluto, Haumea, Eris, Makemake, và Ceres). Những Hành Tinh và tiểu Hành Tinh này quay chung quanh Mặt Trời theo quỹ đạo của chúng, và giữ khoảng cách của chúng xa Mặt Trời vừa đủ để tồn tại (không gần quá cũng không xa quá) nhờ lực hút (Gravity) của Mặt Trời và của các Hành Tinh.

 

Nhiều người nghĩ chỉ có một Mặt Trời, một Mặt Trăng, và vô số những vì sao. Theo thông tin từ NASA của Mỹ, thì đến nay có khoảng 214 Mặt Trăng được biết đến (gồm 9 Mặt Trăng từ 5 tiểu Hành Tinh) trong Thái Dương Hệ của chúng ta.

 

Planet

Hành Tinh                 (Tiếng Việt)                        

Số Mặt Trăng

quay quanh Hành Tinh

Mercury

Sao Thủy

0

Venus

Sao Kim

0

Earth

Địa Cầu (Trái Đất)

1

Mars

Sao Hỏa

2

Jupiter

Sao Mộc

79

Saturn

Sao Thổ

82

Uranus

Sao Thiên Vương

27

Neptune

Sao Hải Vương

14

 

Bạn có biết các Hành Tinh cách Mặt Trời bao xa, chúng quay quanh Trục của chúng bao lâu, và chúng quay chung quanh Mặt Trời mất bao lâu không? Theo thông tin từ NASA của Mỹ và Science Resources của Anh thì:

 

Planet

Cách xa Mặt Trời (triệu km)

Thời gian quay quanh Trục (Axis)

Thời gian quay quanh            Mặt Trời

Mercury

60

1400 giờ

88 ngày

Venus

110

5800 giờ

220 ngày

Earth

150

24 giờ

356 ¼ ngày

Mars

230

25 giờ

2 năm

Jupiter

780

10 giờ

12 năm

Saturn

1400

10 giờ

30 năm

Uranus

2900

17 giờ

84 năm

Neptune

4500

16 giờ

160 năm

 

 

Đó là Thái Dương Hệ mà chúng ta biết đến. Theo NASA, thì đến nay các nhà thiên văn đã khám phá có hơn 3 ngàn 200 Thái Dương Hệ với các Hành Tinh quay chung quanh nó trong dải Ngân Hà (Milky Way Galaxy). Một dải Ngân Hà có hàng tỉ vì sao, và Kính Thiên Văn Hubble Space Telescope nhìn được 10 ngàn dải Ngân Hà. Một số nhà khoa học nghĩ rằng có đến một trăm triệu tỉ dải Ngân Hà (https://spaceplace.nasa.gov/galaxy/en/)! Sự hiểu biết của loài người có giới hạn!

 

 

 

Hình 2 https://spaceplace.nasa.gov/galaxy/en/

 

Ai đã tạo dựng nên vũ trụ bao la rộng lớn, nhưng trật tự theo quỹ đạo, với những Thái Dương Hệ, dải Ngân Hà, và vô số những vì sao mà không ai có thể đếm được? Không thể nào tự nhiên mà có được! Kinh Thánh bày tỏ chính Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa toàn năng và toàn tri. Ngài đã tạo dựng vũ trụ rộng lớn bao la, và Ngài biết chính xác có bao nhiêu vì sao mà Ngài đã tạo đựng,“ và Ngài gọi hết thảy những vì sao đó theo tên (Thi Thiên 147:4b theo Kinh Thánh KJV). Ngài cũng biết rõ bạn, tấm lòng, đời sống và tên của bạn. Bạn có tin cậy và thờ phượng Đấng Tạo Hóa không?

 

 

Nếu bạn muốn biết thêm về niềm tin nơi Đấng Tạo Hóa của Kinh Thánh, xin đừng ngại liên lạc Mục sư Nguyễn Gia Hiền qua địa chỉ email: brisbanebpc@gmail.com.