Hình 1 https://mocongty.net/lich-nghi-tet-nguyen-dan-2022/

 

 

 

Nhờ đâu mà chúng ta có thể tính giờ, ngày, tháng, năm, các mùa, v.v...? Làm sao chúng ta định giờ thức dậy, giờ ăn, giờ ngủ, giờ đi học và đi làm, giờ và ngày cho các buổi họp, buổi lễ, hội nghị, các chuyến bay, v.v...rồi tính năm sinh, Tết Dương Lịch và Tết Âm Lịch? Chắc chắn là ngày giờ và các mùa không phải tự nhiên mà có! Kinh Thánh là Lời của Đấng Tạo Hóa, cho chúng ta biết Chúa đã tạo dựng nên Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao, không những để cho chúng ta ánh sáng, nắng ấm, mà còn định thời gian và các mùa.

 

Theo thông tin từ NASA, chúng ta có được những chi tiết sau:

Mặt Trời vẫn đang quay quanh trục của nó một vòng khoảng 27 ngày ở đường Xích Đạo (Equator). Tại sao Mặt Trời không quay nhiều ngày hơn hoặc ít ngày hơn? Ai làm cho khối lửa lớn Mặt Trời vẫn nóng khoảng 5.500oC và vẫn quay hết ngày này sang ngày khác theo cùng tốc độ như vậy? Chắc chắn không thể nào tự nhiên mà có!

 

 

Hình 2 flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-middle-school-earth-science-flexbook-2.0/section/22.7/primary/lesson/gravity-in-the-solar-system-ms-es/

 

 

 Trái Đất vẫn đang quay quanh trục (Axis) nghiêng (tilt) của nó một vòng là 24 giờ và quay quanh Mặt Trời một vòng là 365.25 ngày. Tại sao Trái Đất không quay thẳng trục, không quay nhanh hơn hoặc chậm hơn? Ai làm cho nó cứ quay đều như vậy từ thế kỷ này đến thế kỷ khác? Nhờ Trái Đất vẫn quay đều như vậy, mà chúng ta có thể tính Dương Lịch (Solar/Gregorian calendar) theo vòng quay của Trái Đất quanh Mặt Trời là 365 ngày, và số giờ lẻ dồn lại thành năm nhuận Dương lịch (Solar leap year), cứ bốn năm một lần, tháng Hai có 29 ngày. Còn thì giờ trong ngày thì tính theo vòng quay của Trái Đất quanh trục của nó là 24 giờ. Lúc quay trên trục, mặt của Trái Đất hướng về Mặt Trời là ban ngày, và mặt bên kia là ban đêm. Nhờ Trái Đất quay trên trục nghiêng của nó và quay quanh Mặt Trời mà có các mùa. Những vùng ở Bắc Bán Cầu (Northern Hemisphere) như Mỹ và Canada, khi Trái Đất quay nghiêng về Mặt Trời thì là Mùa Xuân và Mùa Hè trong khi những vùng Nam Bán Cầu (Southern Hemisphere) như Úc và Tân Tây Lan lại nghiêng xa Mặt Trời thì là Mùa Thu và Mùa Đông. Vì vậy, Christmas ở Mỹ và Canada thì vào mùa Đông lạnh giá trong khi ở Úc thì vào mùa Hè nóng nực. Còn những vùng quanh đường Xích Đạo luôn hướng về Mặt Trời nên không có mùa Đông. Không thể nào tự nhiên mà có như vậy, phải không!

 

 

Hình 3  www.dogonews.com/2021/6/16/fathers-day-solstice-marks-the-longest-day-in-the-northern-hemisphere

 

 

 

Mặt Trăng vẫn đang quay quanh trục của nó một vòng mất 27.3 ngày, và quay chung quanh Trái Đất cũng mất 27.3 ngày, cho nên chúng ta thấy Mặt Trăng hướng cùng một mặt về Trái Đất. Nhưng nếu tính từ ngày Trăng Tròn (Full Moon) đến ngày Trăng Tròn thì Mặt Trăng quay quanh Trái Đất là 29.5 ngày. Mặt Trăng không tự nó phát ra ánh sáng, nhưng chỉ phản chiếu ánh sáng của Mặt Trời để soi sáng trên Trái Đất vào buổi tối khi Trăng Tròn, Trăng Bán nguyệt (Half-moon) hoặc Trăng Khuyết (Crescent). Khi tính Năm Âm Lịch (Lunar Year) thì tính từ ngày Trăng Tròn đến Trăng Tròn, nên một tháng chỉ có 29.5 ngày, và một năm chỉ có 354 ngày, thiếu 11 ngày. Vì vậy cứ cách 3 năm thì có thêm một tháng nhuận (leap month), và cứ cách 33 năm thì có thêm một năm nhuận Âm lịch (Lunar leap year). Người ta cũng xem Âm Lịch để tính mùa gieo, mùa gặt, mùa săn bắn, v.v... Lực hút của Mặt Trăng cũng làm thủy triều trên Trái Đất lên (nước lớn) hoặc xuống (nước ròng) tác động tốt đến sinh thái và giúp những ngư dân biết lúc bắt hải sản (tôm, cua, cá), lúc ra khơi, v.v...  

 

Mọi sự đó không thể nào tự nhiên mà có. Kinh Thánh trong Sách Sáng Thế Ký đoạn 1:14-15, có ghi “Và Ðức Chúa Trời phán, Hãy có các vì sáng trong bầu trời trên trời, để phân ra ngày với đêm, và hãy để chúng là những dấu cho các mùa, các ngày và các năm; 15  và hãy để chúng là những vì sáng trong bầu trời trên trời để soi sáng trên đất; thì có như vậy.”  Bạn có biết ơn và tôn thờ Đấng Tạo Hóa, cũng như tiếp nhận tình thương và ơn cứu rỗi của Ngài trong Cứu Chúa Jêsus chưa?

 

Nếu bạn muốn biết thêm về niềm tin nơi Đấng Tạo Hóa của Kinh Thánh, xin đừng ngại liên lạc Mục sư Nguyễn Gia Hiền qua địa chỉ email: brisbanebpc@gmail.com.