Vương Quốc Ngàn Năm Bình An của Đấng Christ (2)

(Christ’s Millennial Kingdom)

 

 

Chúng ta đã nói đến Cứu Chúa Jêsus sẽ đến để cứu dân Israel trong trận Đại Chiến Thế Giới Armageddon và sẽ thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm Bình An của Ngài trên đất. Dưới sự cai trị công bình và yêu thương của Chúa toàn năng, toàn tri, và toàn tại, mọi người và mọi dân trên đất sẽ sống hòa bình với nhau trong khi Ma-quỉ (Sa-tan) bị xiềng, không còn cám dỗ hoặc xúi giục họ làm đều gian dối và tội lỗi. Sẽ không còn chiến tranh. Sẽ không còn những kẻ gian ác vì sẽ bị Chúa xử tử. Mọi người sẽ sống trong hòa bình ở khắp nơi. Họ cũng có sự bình an trong lòng vì sẽ không còn sợ hãi những kẻ ác hại mình hoặc đánh phá đất nước của mình như Putin xâm lăng Ukraine. Còn về tín ngưỡng và môi trường sống thì sao?

 

Sự Thờ Phượng Vua Bình An và Công Bình

 

Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên loài người để họ tương giao với Ngài, thờ phượng Ngài, và làm theo ý của Ngài để được Ngài ban phước. Nhưng rất tiếc, hai người được Chúa tạo dựng đầu tiên là A-đam và Ê-va đã không làm theo ý của Ngài, và thua cám dỗ của Ma-quỉ, nên tội lỗi và sự chết đã vào trong thế gian (Rô-ma 5:12). Nhưng liền sau đó, Đức Chúa Trời đã hứa là dòng dõi người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn là Ma-quỉ (Sáng Thế Ký 3:15), và điều đó đã ứng nghiệm khi Cứu Chúa Jêsus đã hạ mình làm Người, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, chịu chết để gánh tội lỗi của nhân loại và đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại và vẫn đang sống để cứu rỗi những ai ăn năn tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của mình. Thế giới mà chúng ta đang sống đầy những bất an, lo sợ, đau khổ, tội phạm, gian ác, v.v.... Những thiên tai mà chúng ta thấy như lũ lụt, hạn hán, động đất, gió bão, mưa bão, v.v... không phải là do sự thay đổi của khí hậu (climate change), nhưng là sự sửa trị của Chúa thánh khiết và công bình vì loài người sống gian dối, tội lỗi, và bất kính. Đa số người ta không kính sợ Chúa, không thờ phượng Ngài, không làm theo lời dạy công bình và yêu thương của Ngài, v.v...

 

 

Tuy nhiên, dưới sự cai trị công bình và yêu thương của Chúa, Jê-ru-sa-lem sẽ là kinh đô/thủ đô (capital) của cả thế giới. Nước Israel sẽ trở nên cường thịnh. Mỗi năm, mọi dân đều sẽ lên Jê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa và nghe Lời dạy của Ngài để được Ngài ban phước, nếu không thì xứ của họ sẽ không có mưa. Lời Chúa ghi, Và nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng, Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của CHÚA, đến nhà của Đức Chúa Trời của Ja-cốp, và Ngài sẽ dạy chúng ta các đường lối của Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các lối của Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, và lời của CHÚA sẽ ra từ Jê-ru-sa-lem(Ê-sai 2:3), Và sự việc sẽ xảy ra, rằng mọi người còn sót lại trong hết thảy các nước mà trước đây đã đến nghịch lại Jê-ru-sa-lem thì sẽ lên đó hàng năm để thờ phượng Vua, là CHÚA của vạn quận, và để giữ lễ lều tạm. 17 và rằng hễ dân nào trong hết thảy những gia tộc trên đất mà không lên Jê-ru-sa-lem để thờ phượng Vua, là CHÚA của vạn quân, thì sẽ không có mưa trên họ (Za-cha-ri 14:16-17).

 

Sự Sống Thanh Bình trong Vương Quốc Bình An

 

Trước khi loài người phạm tội nghịch lại Chúa là Đấng Tạo Hóa của họ, thì muôn loài vạn vật đều thuận phục loài người và sống hòa bình với nhau. Loài người có sự vinh hiển bao quanh nên không con nào dám đụng đến. Khi loài người dám xúc phạm đến Chúa và đã mất đi ánh hào quang, thì loài vật cũng dám xúc phạm loài người như bị muỗi cắn, rắn cắn, thú dữ cắn, ngay cả những vi khuẩn (bacterias) hoặc siêu vi (virus) v.v...có thể tấn công làm hại loài người được. Những loài thỏ (rabbit), nai (deer), ngựa vằn (zebra) v.v.. cũng than thở vì chúng bị những con thú dữ cắn giết.

 

Tuy vậy, dưới sự cai trị công bình và bình an của Chúa, muôn loài vạn vật sẽ sống hòa bình với loài người, và chúng cũng sẽ sống hòa bình với nhau. Kinh Thánh ghi, Con sói cũng sẽ ở với chiên con, con beo sẽ nằm với dê con; con bê và sư tử con với bò nuôi mập sẽ ở chung nhau; và một đứa trẻ nhỏ sẽ dắt chúng đi. 7  Con bò và con gấu sẽ ăn cỏ; các con nhỏ của chúng sẽ nằm chung với nhau; và con sư tử sẽ ăn cỏ khô như bò. 8  Trẻ con đang bú sẽ chơi bên cạnh hang rắn hổ mang, và trẻ con thôi bú sẽ thò tay của nó vào hang rắn lục. 9  Chúng sẽ không làm đau, cũng không tiêu diệt trong cả núi thánh của Ta; Vì trái đất sẽ đầy dẫy sự hiểu biết CHÚA, như các dòng nước phủ lấp biển (Ê-sai 11:6-9).

 

 

 

Còn bạn thì sao? Bạn có kêu cầu Cứu Chúa Jêsus cứu rỗi bạn và giúp bạn thờ phượng Ngài và vâng lời Ngài chưa?

 

Nếu có thắc mắc về Kinh Thánh, bạn có thể liên lạc MS Nguyễn Gia Hiền qua email: brisbanebpc@gmail.com.