Trong Thái Dương Hệ rất trật tự, Trái Đất là hành tinh duy nhất mà có sự sống và có thể duy trì sự sống của muôn loài vạn vật nhờ bầu khí quyển (gồm 78% nitrogen, 21% oxygen, và 1% của các chất khí khác), nước biển, sông, hồ (chiếm khoảng 70% của Trái Đất), thực vật và động vật (khoảng 8.7 triệu loài), và loài người (đến nay là gần 8 tỉ người) (theo NASA và National Geographic).

 

Câu hỏi đơn giản mà người ta thường đố là, “Trứng gà và con gà, cái nào có trước?” Nhiều người lý luận là không có trứng gà thì làm sao nở ra gà con, và không có gà thì làm sao có trứng gà? Còn câu trả lời của bạn thì sao?

 

Nếu không đọc Kinh Thánh là Lời của Đấng Tạo Hóa và là Lẽ Thật (Chân Lý) thì loài người không thể nào hiểu biết sự thật tại sao họ có mặt trên Trái Đất này, và tại sao họ vẫn sống tồn tại được, trong khi họ không thể sống được trên những hành tinh khác. Kinh Thánh, Sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 có ghi, “Ban đầu Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trời (heaven) và trái đất (earth).” Ngài tạo dựng muôn vật trong bao nhiêu ngày? Trong sáu ngày thực tại có 24 giờ mỗi ngày với buổi sáng và buổi tối, Vì trong sáu ngày CHÚA đã làm nên trời và trái đất, biển, và hết thảy mọi vật trong chúng, và Ngài nghỉ vào ngày thứ bảy: vì vậy CHÚA ban phước cho ngày sa-bát (ngày nghỉ), và biệt riêng ngày đó nên thánh (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11).

 

 

 

Theo Sáng Thế Ký đoạn 1, CHÚA đã tạo dựng muôn vật bởi Lời phán của Ngài theo trình tự như sau:

Ngày thứ nhất: CHÚA tạo dựng trời, trái đất, và ánh sáng.

Ngày thứ hai: CHÚA tạo dựng bầu khí quyển (bầu trời).

Ngày thứ ba: CHÚA phân rẽ nước và đất, đất  sinh thực vật theo từng loài.

Ngày thứ tư: CHÚA tạo dựng nên mặt trời, mặt trăng, và muôn vàn vì sao.

Ngày thứ năm: CHÚA tạo dựng nên cá biển và chim trời theo từng loài.

Ngày thứ sáu: CHÚA tạo dựng loài bò sát và động vật trên đất theo từng loài. Rồi CHÚA tạo dựng loài người bởi bàn tay và hơi thở của Ngài (Sáng Thế Ký 2:7), vì vậy loài người có linh hồn bất diệt, và loài người chết không phải là hết như những loài vật khác.

Như vậy chúng ta có thể trả lời câu đố bên trên một cách chính xác đúng theo chân lý (chứ không phải phỏng đoán) là con gà được CHÚA tạo dựng nên trước, rồi nó mới đẻ những trứng và nở nhiều ra.

 

 

Trái Đất đang quay trên trục nghiêng của nó 1 vòng mất 24 giờ và quay quanh Mặt Trời 1 vòng mất 365.25 ngày. Lực hút (Gravity) của Trái Đất giữ bầu khí quyển, nước biển, và muôn loài vạn vật bám lấy Trái Đất mà không bị bay mất vào vũ trụ khi nó quay. Điều đáng tiếc là Giáo Hội tại Rome đã quản thúc khoa học gia Galileo (1564-1642) tại nhà vào năm 1633 vì ông khám phá ra Trái Đất hình cầu và quay quanh Mặt Trời. Tuy nhiên, khoảng 700 BC (trước Chúa Giáng Sinh), CHÚA đã bày tỏ cho tiên tri Ê-sai ghi chép về Trái Đất như sau, “Ngài ngồi trên vòng (circle) của trái đất” (Ê-sai 40:22), và trước đó nhiều năm, CHÚA đã bày tỏ cho ông Gióp (Job) ghi, “Ngài treo trái đất trên không không (nothing)(Gióp 26:7). Vì vậy Kinh Thánh là Chân Lý, chứ không phải Giáo Hội.

 

Theo sự sáng tạo của Đấng Tạo Hóa, chúng ta thấy Ngài rất toàn năng, khôn ngoan, và yêu thương. Ngài chỉ tạo nên loài người sau khi Ngài đã tạo dựng muôn loài vạn vật để họ có bầu khí quyển để thở, có nước để uống, có ánh sáng và thực phẩm để tồn tại. Bạn có cảm tạ và tôn thờ CHÚA là Đấng Tạo Hóa của bạn chưa?

 

 

Nếu bạn muốn biết thêm về niềm tin nơi Đấng Tạo Hóa của Kinh Thánh, xin đừng ngại liên lạc Mục sư Nguyễn Gia Hiền qua địa chỉ email: brisbanebpc@gmail.com.