Ảnh:  https://unsplash.com/s/photos/end-time

 

 

Có lẽ bạn đã từng nghe nói về Thời Kỳ Cuối Cùng, về Tận Thế, hoặc về Chúa Tái Lâm, v.v... từ một người nào đó, từ tờ bướm (flyer) trong thùng thơ, hoặc từ Internet. Những điều đó thật đúng không? Những thiên tai và bệnh dịch đang xảy ra khắp nơi trên thế giới, thì chúng ta có thật sự đang sống vào thời kỳ cuối cùng không? Kinh Thánh, là Lời của Đức Chúa Trời, có nói gì về Thời Kỳ Cuối Cùng Không?

 

 

Kinh Thánh và Cứu Chúa Jêsus cho chúng ta biết trước những dấu hiệu về Thời Kỳ Cuối Cùng và về sự Tái Lâm của Ngài. Chúa phán với các môn đồ của Ngài rằng, Và nếu Ta đi và sửa soạn một chỗ cho các người, thì Ta sẽ trở lại, và tiếp nhận các người cho chính Ta, để Ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó (Giăng 14:3 theo Kinh Thánh KJV). Như vậy, làm sao chúng ta biết được khi nào Chúa Jêsus sẽ trở lại? Chúa không cho chúng ta biết ngày giờ nào Chúa sẽ trở lại, và Kinh Thánh cũng không. Chúa phán, Nhưng về ngày và giờ đó thì không người nào biết, ngay cả những thiên sứ trên trời cũng không, nhưng chỉ Cha biết mà thôi (Ma-thi-ơ 24:36). Tuy vậy, Chúa cho chúng ta biết những dấu hiệu báo trước Ngài sắp trở lại để chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện, “Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết giờ nào Chúa của các ngươi đến” (Ma-thi-ơ 24:42). Vì vậy, bạn và tôi đừng bao giờ tin những người tiên đoán về ngày tháng nào Chúa sẽ trở lại. Từ trước đến nay đã có nhiều người tiên đoán và lừa dối nhiều người theo họ. Nhưng rốt cuộc những tiên đoán của họ đều không đúng.  Kinh Thánh và Cứu Chúa Jêsus đã cho chúng ta biết những dấu hiệu chỉ về Thời Kỳ Cuối Cùng mà Ngài sắp trở lại như Dân Do Thái trở về lập quốc, kiến thức khoa học kỹ thuật và phương tiện đi lại gia tăng, đói kém, thiên tai, bệnh dịch, chiến tranh, người ta sống ích kỷ và ham vui thế gian, Phúc Âm được rao giảng khắp nơi, Christ giả và tiên tri giả, đức tin thật nơi Chúa sẽ ít đi, thời đại viễn thông toàn cầu, một Chính Thể Toàn Cầu dưới quyền của Antichrist, một Tôn Giáo Toàn Cầu dưới sự lãnh đạo của Tiên Tri Giả, thời đại Microchips, v.v...Chúng ta sẽ suy gẫm những dấu hiệu này trong những tuần sắp tới.

 

Giải Đáp Thắc Mắc về Kinh Thánh và Niềm Tin Cơ Đốc

Bạn có biết tại sao Cứu Chúa Jêsus phải hạ mình làm Người không? Chúng ta đã nói đến Cứu Chúa Jêsus đã đến là để thực hiện ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại, để bày tỏ Đức Chúa Trời và lẽ thật (chân lý) cho nhân loại. Hôm nay chúng ta sẽ nói thêm và lẽ thật. 

 

*Cứu Chúa Jêsus đã đến để bày tỏ lẽ thật cho nhân loại

Cứu Chúa Jêsus đã đến để làm chứng cho lẽ thật về công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời, gồm có loài người chúng ta. Nhiều người ngày nay chối bỏ Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, và tin theo thuyến tiến hóa (evolutionism). Họ tưởng rằng họ khôn ngoan, nhưng Lời Chúa phán,“Kẻ ngu dại nói trong lòng mình rằng,  ‘Không có Đức Chúa Trời.’ Chúng đều bại hoại, chúng làm những việc gớm ghiếc, không có ai làm điều tốt lành” (Thi Thiên 14:1 theo Kinh Thánh KJV). Còn bạn thì sao? Làm thế nào bạn có mặt trên thế giới này? Bạn đã được sinh ra bởi cha mẹ của bạn, và cha mẹ của bạn đã được sinh ra bởi ông bà của bạn. Nếu chúng ta truy ngược thời gian thì ai đã tạo dựng nên loài người đầu tiên?

Cứu Chúa Jêsus và Lời Đức Chúa Trời xác nhận rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trời, đất, biển, vũ trụ, và hết thảy muôn vật muôn loài bởi Lời phán của Ngài (Sáng Thế Ký 1-2; Ê-sai 40:28; Ma-thi-ơ 19:4; Giăng 1:1-3,10; Khải Huyền 14:7). Tuy vậy, khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người, thì Ngài đã lấy bụi đất nắn nên hình người, rồi hà hơi thở của Ngài vào lổ mũi của người, và người trở nên một linh hồn sống (Sáng Thế Ký 2:7).Đức Chúa Trời hằng sống đời đời, và hơi thở của Ngài là đời đời, cho nên linh hồn của loài người là đời đời, và trổi hơn loài vật, khi chúng chết là hết.

Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người không như người máy (robots) vô cảm hoặc vô tâm. Loài người được Chúa tạo dựng có linh hồn, ý chí, lương tâm, tình cảm, trí óc sáng tạo, tài năng, v.v... cho nên loài người chịu trách nhiệm về những gì họ quyết định làm. Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người để họ thờ phượng Ngài, vâng Lời Ngài, và tương giao với Ngài. Sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên hết thảy mọi vật và mọi loài, gồm loài người trong sáu ngày, thì Ngài thấy hết thảy đều rất tốt (Sáng Thế Ký 1:31). Thế thì, tại sao thế giới ngày nay đầy những đau khổ, tội phạm, thiên tai, bệnh dịch, chiến tranh, chết chóc? Đó là vì loài người đầu tiên là ông A-đam và bà Ê-va đã không vâng lời Chúa, nên tội lỗi và sự chết đã vào trong thế gian (Sáng Thế Ký đoạn 3; Rô-ma 5:12). Vì vậy, loài người đều có bản tánh tội lỗi. Cứu Chúa Jêsus xác nhận, “Vì từ bên trong, từ tấm lòng của loài người mà ra những tư tưởng gian ác, ngoại tình, tà dâm, giết người, trộm cắp, tham lam, gian ác, lừa dối, dâm dục, con mắt ghen tị,  phạm thượng, kiêu ngạo, ngu dại.” (Mác 7:21-23). Bạn có nhận biết mình có một tấm lòng tội lỗi và bạn thật cần Chúa cứu rỗi không?

Nếu có thắc mắc về Kinh Thánh, bạn có gửi câu hỏi đến MS Nguyễn Gia Hiền qua số 0403 126 053 hoặc email: brisbanebpc@gmail.com (www.brisbanebpc.org.au).