Phúc Âm Được Rao Giảng Khắp Thế Giới (The Gospel Is Preached Worldwide)

 


Kinh Thánh ghi chép về dấu hiệu khác nữa của thời kỳ cuối cùng là Phúc Âm được rao giảng khắp thế giới. Cứu Chúa Jêsus phán, Và Phúc Âm này của vương quốc sẽ được rao giảng trên khắp thế giới để làm chứng cho hết thảy các nước; và khi đó sự cuối cùng sẽ đến (Ma-thi-ơ 24:14). Cứu Chúa Jêsus phán câu đó với các môn đồ của Ngài cách đây khoảng 2000 năm, trước khi Ngài chịu chết trên thập tự giá và sống lại (phục sinh). Lúc đó chính Chúa và các môn đồ của Ngài đã rao giảng Phúc Âm tại xứ Do Thái (Ma-thi-ơ 4:23; Lu-ca 9:6).

 

 

Phúc Âm là gì? Phúc Âm là Tin Vui mừng (Gospel, Good News). Tin vui mừng về gì? Về Sự Giáng Sinh, Sự Chết, và Sống Lại (Phục Sinh) của Cứu Chúa Jêsus để cứu rỗi nhân loại. Cứu Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa, đã hạ mình làm Người cách đây khoảng 2000 năm. Cứu Chúa Jêsus đã cống hiến cho nhân loại Lẽ thật (Chân lý - Truth) về Đức Chúa Trời, Công việc của Ngài, Lời dạy của Ngài, v.v... Nhưng hơn thế nữa, Chúa đã cống hiến cho nhân loại chính sự sống của Ngài, và đã chịu đóng đinh trên thập tự giá để gánh lấy tội lỗi của cả nhân loại, gồm có tội lỗi của bạn và tôi, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại (phục sinh), và vẫn đang sống để cứu rỗi những ai ăn năn và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình. Đó là Phúc Âm, là Tin Vui mừng cho nhân loại.

 

 

Tại Sao Phúc Âm Phải Được Rao Giảng?  Nếu không được nghe Phúc Âm, thì nhân loại không thể nào biết được Sự Chết và Sự Phục Sinh của Cứu Chúa Jêsus, thì họ không thể ăn năn và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của họ. Vì vậy, Chúa đã truyền cho các sứ đồ và môn đồ của Ngài phải đi rao giảng Phúc Âm khắp nơi trên thế giới bắt đầu từ thành Jêrusalem (Ma-thi-ơ 28:19-20; Công Vụ 1:8).  Thứ Sáu này là Thứ Sáu Thương Khó (Good Friday), và Chúa Nhật này là Chúa Nhật Phục Sinh (Easter Sunday). Những người tin Chúa trên khắp thế giới sẽ tưởng nhớ đến sự hy sinh chuộc tội của Cứu Chúa Jêsus cũng như ngợi khen Cứu Chúa Phục sinh, và đó là sự kiện lịch sử của cả thế giới. Những lãnh đạo tôn giáo đời này chết đi và vẫn còn nằm trong mồ mả của họ. Nếu Cứu Chúa Jêsus không thật sự phục sinh thì đức tin của chúng ta trở nên vô ích, vì một Đấng chết không thể nghe, thấy, cũng không thể cứu giúp được chúng ta. Nhưng Cứu Chúa Jêsus đã thật sự sống lại, cho nên đức tin của chúng ta nơi Chúa sẽ không bao giờ vô ích! 

 

Lời Chúa Đang Được Ứng Nghiệm: Cứu Chúa Jêsus nói trước về Phúc Âm sẽ được rao giảng ra khắp thế giới, và rồi sự cuối cùng sẽ đến. Ở đây, Chúa Jêsus không nói về hết thảy mọi người trên thế giới sẽ tiếp nhận Phúc Âm hoặc sẽ tin theo Ngài, nhưng Chúa nói về sự kiện là Phúc Âm sẽ được rao giảng ra khắp thế giới, và chúng ta thấy Lời của Chúa đang ứng nghiệm trước mắt chúng ta! Phúc Âm đã và đang được rao giảng khắp thế giới qua các giáo sĩ, các Hội thánh, các tín đồ, các tờ bướm Phúc Âm, các báo chí (như bạn đang đọc), qua truyền thanh, truyền hình (TV), Internet, YouTube, facebook,  v.v... Ngày lễ Good Friday và Easter Sunday vào tuần này thì ai cũng biết, phải không?  

 

 

Bạn Đã Tiếp Nhận Phúc Âm Chưa? Chúng ta ai nấy đều có tội: nói dối, ghen tị, ghen ghét, ích kỷ, tham lam, tư tưởng tình dục, kiêu ngạo, giận dữ, không kính thờ Chúa là Đấng Tạo Hóa, không sống theo lời Chúa dạy được ghi trong Kinh Thánh, không yêu thương đồng loại như chính mình, v.v... và đó là tội lỗi. Kinh Thánh cho chúng ta biết “hết thảy mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23), và nếu người nào nói mình không có tội, thì người đó nói dối và lừa dối chính mình (1 Giăng 1:8). Theo luật pháp thánh của Chúa thì những người có tội sẽ bị đoán phạt trong Hồ lửa, “Nhưng những kẻ nhát sợ, những kẻ không tin, những kẻ gớm ghiếc, những kẻ giết người, những kẻ dâm loạn, những kẻ làm tà thuật, những kẻ thờ thần tượng, và hết thảy những kẻ nói dối, sẽ có phần của chúng ở trong hồ mà cháy bừng bừng với lửa và lưu huỳnh: đó là sự chết thứ hai” (Khải Huyền 21:8). Vì vậy, để thoát khỏi sự đoán phạt công bình của Đức Chúa Trời, bạn và tôi phải xin Cứu Chúa Jêsus phục sinh tha thứ tội lỗi của mình, cứu rỗi mình, đổi mới tấm lòng và đời sống của mình, và giúp mình sống thánh thiện theo Lời của Ngài. Bạn đã làm như vậy chưa?

Nếu có thắc mắc về Kinh Thánh, bạn có thể gửi câu hỏi đến MS Nguyễn Gia Hiền qua email: brisbanebpc@gmail.com.