Có hơn một tỉ con cừu/chiên trên thế giới. Theo University of Maryland's Western Maryland Research & Education Center, có hơn 10 ngàn giống/nòi (breeds) cừu nuôi trên thế giới. Nếu nuôi cừu để lấy lông cừu (wool) thì người ta sẽ nuôi giống cừu Merino, Leicester Longwool sheep, Lincoln sheep, Dorper sheep, v.v... Để nuôi cừu lấy sữa, thì người ta nuôi giống cừu East Friesian, v.v… Để nuôi cừu lấy sữa tốt và thịt ngon, thì người ta sẽ nuôi giống cừu Dorset sheep, Turcana, Tsigai, v.v…Thịt cừu là loại thịt đỏ có ít cholesterol nhất nhưng có nhiều protein, chất bổ (vitamins), và muối khoáng (minerals). Sữa cừu có rất nhiều protein, calcium, chất sắt (iron) và muối khoáng. Cừu là một trong những gia súc được nuôi đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Kinh Thánh ghi về A-bên (Abel) là con trai thứ hai của ông A-đam và bà Ê-va, và A-bên làm nghề chăn chiên (Sáng Thế Ký 4:2).

 

 

Cừu non dưới một tuổi được gọi là lamb, trông rất dễ thương, và thịt của nó được gọi là thịt lamb. Cừu đực trên một tuổi được gọi là ram, cừu cái được gọi là ewe, và thịt của nó được gọi là mutton. Thời kỳ thai nghén (gestational period) của cừu cái là 5 tháng, và cừu cái đẻ mỗi lần từ 1 đến hai con, phần lớn là sinh đôi. Cừu con mới đẻ thì sau 30 phút là có thể đứng, nhưng nó lệ thuộc vào sữa mẹ cho đến 6 tháng tuổi. Cừu ăn cỏ, thực vật (plants), và các hạt (seeds). Con ngươi (pupils) của cừu hình chữ nhật nên có góc nhìn rộng hơn, từ 270 độ đến 320 độ, nhờ đó chúng có thể phát hiện ra thú dữ hoặc người lạ mặt để chạy trốn. Cừu thuộc loại động vật nhai lại với 4 ngăn trong bao tử, và chúng có thể ợ thức ăn lên miệng để nhai lại giúp tiêu hóa thức ăn. Cừu sống theo bầy, nương tựa lẫn nhau.

 

Cừu có trí nhớ đặc biệt. Nó có thể nhận ra 50 khuôn mặt của những con cừu khác trong vòng hai năm. Cừu cũng nhận biết khuôn mặt của người chăn, và quen biết tiếng người chăn. Chúng sợ và chạy trốn người lạ và tiếng lạ. Thật vậy, Khi người chăn đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen biết tiếng của người. 5 Nhưng chiên không theo người lạ; trái lại, chúng chạy trốn, vì chúng không quen biết tiếng người lạ(Giăng 10:3-4). Tuy vậy, cừu không nhớ đường trở về chuồng của nó một khi nó đi lạc. Cừu rất hiền và thơ ngây, nên chúng không biết tự vệ khi bị thú dữ tấn công. Vì vậy, cừu rất cần sự chăm sóc, dẫn dắt và bảo vệ của người chăn, nếu không, chúng sẽ bị thú dữ cắn xé. 

 

 

Hình ảnh người chăn với những con chiên rất quen thuộc với người Do Thái vì ông tổ của họ là Áp-ra-ham (Abraham) và con cháu của ông đã nuôi gia súc và bầy chiên rất nhiều. Vua Đa-vít lúc trẻ từng là người chăn cho bầy chiên của cha mình, nên ông không phải là người chăn thuê. Ông thương yêu chiên, chăm sóc, dẫn dắt, và bảo vệ chiên. Khi những thú dữ bắt chiên của ông đi, thì ông chạy theo, đánh giết thú dữ, và giành lại chiên, và Đa-vít nhận biết rằng CHÚA đã giúp ông làm được điều đó (1 Sa-mu-ên 17:34-37). Khi nhận biết con chiên rất cần sự chăm sóc, dẫn dắt và bảo vệ của người chăn, Đa-vít đã ví ông như là con chiên thơ ngây cần sự chăm sóc, dẫn dắt và bảo vệ của Chúa, nên ông đã viết bài Thi Thiên 23 để diễn tả mối quan hệ và kinh nghiệm phước hạnh của ông với CHÚA như chiên với Người chăn, CHÚA là Ðấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.  Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 3  Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. 4  Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.  Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. 6  Quả thật, trọn đời tôi, Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà CHÚA cho đến đời đời. Thật là phước hạnh nếu bạn cũng kinh nghiệm sự chăm sóc, dẫn dắt và bảo vệ của Chúa như vậy.

 

 

Chúa Jêsus phán,  Ta là Đấng Chăn tốt lành; Đấng Chăn tốt lành phó sự sống của mình vì chiên 28 Ta ban cho chúng sự sống đời đời; chúng chẳng chết mất bao giờ, và không ai sẽ cướp chúng khỏi tay của Ta (Giăng 10:11,27-28).

Không phải hết thảy mọi người đều là chiên của Chúa. Chúa Jêsus phán với những người Do Thái không tin Ngài, “Nhưng các ngươi không tin Ta, vì các ngươi không phải là chiên của Ta (Giăng 10:26). Con chiên hoàn toàn tin cậy người chăn, quen biết người và tiếng của người, và bước theo người. Bạn có phải là chiên của Cứu Chúa Jêsus? Bạn có hết lòng tin cậy Ngài, quen biết Ngài và tiếng của Ngài là Kinh Thánh, và bước theo Ngài mà thôi?

 

Nếu bạn muốn biết thêm về niềm tin nơi Đấng Tạo Hóa của Kinh Thánh, xin đừng ngại liên lạc Mục sư Nguyễn Gia Hiền qua email: brisbanebpc@gmail.com.