Thiên Tai và Đại Dịch (Natural Disasters & Pandamics)

 Cứu Chúa Jêsus đã nói trước về những chiến tranh, thiên tai và bệnh dịch sẽ xảy ra vào thời kỳ cuối cùng

 

Đại dịch Covid-19 xuất phát từ Wuhan vào tháng 12/2019 cho đến ngày 1 tháng 3, 2022 đã cướp đi mạng sống của 5,976,583 người (gần 6 triệu).

 

Động Đất (Earthquakes) xảy ra trên thế giới trong tháng Hai 2022 với mức chấn động (Magnitude, viết tắt M) M5+ trở lên được ghi biểu thị trong bản đồ dưới đây. Bạn có thấy nhiều không? M6+ có 9 trận động đất, M5+ có 138, (không có trong bản đồ là M4+ với 1105 trận, M3+ có 3290 trận). Trận động đất mới xảy ra tại Sumatra ở Indonesia ngày 25/2 với chấn động M6.2.

 

 

 

 

Lũ Lụt (Floods) đang xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Mới đây (27-28/2) là tại Queensland và Lismore (NSW).      

 

 

 

 

Bão Tuyết (Snow storms) từ tháng 1/2022 đến nay đã xảy ra tại Canada, Đông Mỹ, Liên Xô (Russia), Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey), v.v...Hình dưới đây là tại Hokkaido ở Nhật.

 

 

 

Trong tháng Hai 2022 trên thế giới, có chỗ thì Lũ lụt như tại Ba Tây (Brazil), Ecuador, Úc, v.v... có chỗ thì Bão tuyết như ở Canada, Đông Mỹ, Nhật, v.v...có chỗ thì Mưa gió bão (hurricane/cyclone) như ở Anh, Argentina, Đức, Madagascar, v.v..., có chỗ thì bị Dòng bùn trượt (Mudslide) như tại Brazil, Ecuador, Na Uy (Norway), v.v..., có chỗ thì Cháy rừng (Bushfire) như tại Argentina, Tây Úc, v.v..., có chỗ thì Núi lửa bùng nổ (Volcano eruptions) như đang có 26 núi lửa hoạt động, có chỗ thì Hạn hán (Drought) như tại Tây Mỹ, Kenya, Somalia, v.v..., có nhiều chỗ Động đất như bản đồ ở trên, và Đại dịch Covid-19 vẫn còn khắp nơi, v.v...Có phải tự nhiên mà có không? Kinh Thánh cho biết đó là do Đấng Tạo Hóa thánh khiết công bình cảnh tỉnh loài người để họ hạ mình ăn năn, quay về thờ phượng Ngài và sống theo Lời của Ngài (2 Sử Ký 7:13-14), nhưng nhiều người không biết, và họ cứ đổ lỗi cho sự Thay Đổi Khí Hậu (Climate Change), cho nên họ không ăn năn quay về thờ phượng Chúa. Vì vậy chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều thiên tai xảy ra nữa. Còn bạn thì sao? Hãy ăn năn, quay về thờ phượng Đấng Tạo Hóa và kêu cầu Chúa cứu rỗi bạn hôm nay. 

 

Nếu có thắc mắc về Kinh Thánh, bạn có thể gửi câu hỏi đến MS Nguyễn Gia Hiền qua số (+61) 403126053 hoặc email: brisbanebpc@gmail.com.