Chúng ta đã nói đến con Ngựa được Chúa tạo dựng nên rất kỳ diệu với tốc độ, sức mạnh, dũng cảm, trung thành và hữu dụng.

 

Kinh Thánh dùng hình ảnh bốn con ngựa màu trắng (ngựa bạch), màu đỏ, màu đen (ngựa ô), và màu tái nhợt để chỉ về những sự kiện và đại nạn sẽ xảy ra vào thời kỳ cuối cùng mà chúng ta đang sống. Suy gẫm Lời Chúa được ghi trong Sách Khải Huyền (Revelation) đoạn 6:1-8, chúng ta có được những sự kiện sau.

 

Cứu Chúa Jêsus Christ Luôn Tể Trị

 

Cứu Chúa Jêsus Christ đã hạ mình làm Người cách đây khoảng hai ngàn năm, chịu chết chuộc tội cho nhân loại như là Chiên Con của Đức Chúa Trời, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại và hiện ra với các môn đồ của Ngài. Sau bốn mươi ngày, Ngài thăng thiên về trời, và vẫn đang sống, tể trị trên hết thảy vũ trụ và thế giới này. Ngài đang cầm một cuộn Sách với bảy cái ấn, và Ngài tháo từng cái ấn trên cuộn Sách. Khi một cái ấn được mở ra, thì một sự kiện hoặc đại nạn sẽ xảy ra theo thì giờ của Ngài. Không có gì xảy ra trên thế giới mà không có sự cho phép của Chúa thánh khiết, công bình, và yêu thương, nhưng Ngài không phải là tác giả của những điều gian ác tội lỗi trên thế gian. Khi loài người tiếp tục sống trong tội lỗi mà không chịu ăn năn, xem thường tình thương, ơn cứu rỗi, và những lời cảnh báo của Ngài trong Kinh Thánh, thì những đoán phạt, thiên tai, và đại nạn đổ xuống trên họ, thì họ không thể nào đổ lỗi cho Chúa hoặc oán trách Ngài. Khi Chúa mở cái ấn thứ nhất, thì một con ngựa bạch với người cưỡi ngựa chạy đến.

 

Con Ngựa Bạch (White Horse)Christ giả, Tiên Tri giả, Đạo Giáo giả

 

"Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cưỡi ngựa có một cái cung; người được ban cho một cái mão triều thiên, và người đi ra chiến thắng, và để chiến thắng" (Khải Huyền 6:2).

 

 

 

Cứu Chúa Jêsus Christ sẽ trực tiếp cưỡi ngựa bạch cách công khai rõ ràng từ trời xuống với Hội Thánh của Ngài sau bảy năm Đại Nạn, “Và tôi thấy trời mở ra, và kìa, một con ngựa bạch. Đấng cưỡi ngựa đó được gọi là Đấng Thành Tín và Chân Thật; Ngài phán xét và chiến đấu trong sự công bình …. Và các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài” (Khải Huyền 19:11-16).

 

Nhưng trong Khải Huyền đoạn 6, Chúa vẫn ở trên Thiên đàng mở các ấn ra! Vì vậy, người cưỡi ngựa bạch ở đây chỉ về Christ giả, tiên tri giả, và đạo giáo giả sẽ phát triển khắp toàn cầu, mà không cần phải chiến đấu như thời Thập Tự Quân vì người “có một cái cung” mà không cần cung tên. Chúa cũng đã báo trước trong Ma-thi-ơ 24:24 “Vì sẽ dấy lên những Christ giả và những tiên tri giả, sẽ làm những dấu lớn và phép lạ, đến nỗi mà, nếu có thể được, thì họ sẽ lừa dối chính những người được chọn.” Chúng ta ngày nay có thể nghe tiếng vó ngựa bạch càng ngày càng lớn và càng gần, với những Christ giả, tiên tri giả, tôi tớ giả, hội thánh giả, tín đồ giả, giáo lý giả, phúc âm giả, v.v…lót đường cho Một Tôn Giáo Toàn Cầu (Khải Huyền 13:11-18). Khi Chúa mở cái ấn thứ hai, thì một con ngựa đỏ với người cưỡi ngựa chạy đến.

 

2. Con Ngựa Đỏ (Red Horse): Chiến Tranh

 

 “Và có con ngựa khác sắc đỏ đi ra. Người ngồi trên ngựa được ban cho quyền cất sự hòa bình khỏi trái đất này, để người ta giết lẫn nhau; và một thanh gươm lớn được ban cho người” (Khải 6:4).

 

 

Màu “đỏ” này theo tiếng Hy-lạp là màu đỏ của ngọn lửa (flame-coloured, fiery red), với thanh gươm lớn, chỉ về chiến tranh. Chúa cũng đã báo trước về chiến tranh trong Ma-thi-ơ 24:6-7. Trong năm 2022 này, chúng ta đã và đang chứng kiến những cuộc chiến tranh trên thế giới như Russia-Ukrain, Ethiopia-Sudan, Cộng Hòa Congo-Rwanda, nội chiến ở Yemen, ở Miến Điện (Myanmar), v.v…  Putin đã xâm lăng Ukrain, tàn phá nhiều thành phố, giết nhiều thường dân và trẻ con, chiếm đất, v.v…Nay Putin còn tuyên bố những vùng đất chiếm được sẽ là của Nga qua trưng cầu dân ý (referendum) của người dân thân Nga tại đó. Putin cũng ra lệnh động viên thêm lính (partial mobilization), khiến nhiều người Nga biểu tình chống đối và chạy ra nước ngoài. Liên Hiệp Quốc (United Nations) phải họp lại để tìm cách gìn giữ hòa bình trên thế giới. Putin chẳng xem Liên Hiệp Quốc ra gì. Tuy vậy, hắn chỉ tạo điều kiện cho khối Châu Âu và thế giới đoàn kết hơn để dàn xếp thế giới, từ đó sẽ ra một nhân vật tài giỏi xuất chúng là Antichrist, trị được Putin và Xi-Jinping, để thành lập Một Chính Phủ Toàn Cầu (Khải Huyền 13:1-8), và sau đó là Trận Đại Chiến Thế Giới Armageddon tại Trung Đông (Khải Huyền 16:12-16).

           

Chúa là Đấng Tể Trị đã báo trước cách đây khoảng hai ngàn năm về những sự kiện mà đang xảy ra trước mắt chúng ta! Bạn đã kêu cầu Cứu Chúa Jêsus tha tội, cứu rỗi, đổi mới, và ngự trị tấm lòng của bạn chưa?

 

Nếu bạn muốn biết thêm về niềm tin nơi Đấng Tạo Hóa của Kinh Thánh, xin đừng ngại liên lạc Mục sư Nguyễn Gia Hiền qua email: brisbanebpc@gmail.com.