Như thời của Nô-ê và Lót (As the days of Noah and Lot were)

 


Kinh Thánh ghi chép về dấu hiệu khác nữa của thời kỳ cuối cùng như thời của Nô-ê và của Lót. Cứu Chúa Jêsus phán, Và như thời của Nô-ê, thì sự đến của Con Người cũng sẽ như vậy. Vì như vào những ngày trước nước lụt, người ta vẫn đang ăn và uống, cưới và gả, cho đến ngày Nô-ê vào trong tàu, Và người ta không biết gì hết cho đến khi nước lụt tới, và lùa tất cả họ đi; thì sự đến của Con Người cũng sẽ như vậy” (Ma-thi-ơ 24:37-39), và “Sự việc trong thời của Lót cũng như vậy, người ta ăn, người ta uống, người ta mua, người ta bán, người ta trồng trọt, người ta xây dựng; Nhưng vào cùng ngày mà Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì mưa lửa và lưu huỳnh từ trời xuống và hủy diệt hết thảy” (Lu-ca 17:28-29). Cứu Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời hạ mình làm Người để cứu rỗi nhân loại, cho nên Ngài nói về chính Ngài là “Con Người” (Ma-thi-ơ 8:20; 9:6; 24:37,39, v.v...) và “Con của Đức Chúa Trời” (Giăng 3:18; 5:25; 9:35; 10:36, v.v...). Chúng ta cần biết thời kỳ của Nô-ê và thời kỳ của Lót như thế nào để xem thời kỳ chúng ta đang sống có phải là thời kỳ cuối cùng mà Cứu Chúa Jêsus sắp trở lại để tiếp nhận con cái của Ngài và đoán xét kẻ ác.

Thời Kỳ của Nô-ê (Noah’s days)

Trước Nước Lụt Toàn Cầu (Global Flood), môi trường sống rất tốt với lớp nước trên bầu trời (Sáng Thế Ký 1:7), nên loài người sống rất thọ. Chúa không cần đổ mưa xuống, vì có hơi nước tưới đất (Sáng Thế Ký 2:5-6). Nô-ê sống thọ đến 950 tuổi (Sáng Thế Ký 9:29) vào khoảng những năm 2950 BC – 2000 BC (Before Christ - trước Chúa Giáng Sinh), và Nước Lụt xảy ra lúc Nô-ê 600 tuổi (Sáng Thế Ký 7:6), khoảng năm 2350 BC. Kinh Thánh ghi chép gì về thời kỳ Nô-ê?

  1. Rất bất kính và rất gian ác (very ungodly and wicked) từ trong lòng, ý tưởng, và hành động (Sáng Thế Ký 6:5). Thời kỳ chúng ta đang sống cũng vậy: giết người, dối trá, lừa đảo, thờ thần tượng, đạo đức suy đồi, luân lý bại hoại, bất công, cưỡng hiếp, bóc lột, đàn áp, bắt cóc, mua bán nội tạng, khủng bố, chiến tranh, v.v... Putin cho quân đội, hỏa tiễn, súng đạn, v.v...giết nhiều người dân và trẻ con tại Ukraine cho thấy ông rất bất kính (không kính sợ Chúa và sự phán xét công bình của Ngài) và rất gian ác.
  2. Không tin và không ăn năn: Chúa rất thánh khiết và công bình, nên Ngài gớm ghiếc tội tội và phải đoán phạt những người tội lỗi không chịu ăn năn. Nhưng Chúa rất nhân từ và đầy dẫy lòng thương xót, nên Ngài sẵn sàng tha thứ và ban ơn những ai hạ mình ăn năn quay về với Ngài. Trong 120 năm, Chúa dùng Nô-ê để rao giảng và cảnh báo loài người về Nước Lụt sắp đến (Sáng Thế Ký 6:3; 2 Phi-e-rơ 2:5), với sự minh họa trước mắt khi họ thấy mỗi ngày Nô-ê đóng chiếc Tàu (Ark) rất lớn (chiều dài 150m, ngang 25m và cao 15m – Sáng Thế Ký 6:15). Nhưng họ chưa bao giờ thấy mưa, nên họ không tin, không chịu ăn năn, và vẫn ăn và uống, cưới và gả, cho đến ... khi nước lụt tới, và lùa tất cả họ đi (Ma-thi-ơ 24:38-39) khi Chúa khiến mưa 40 ngày và 40 đêm, lớp nước trên bầu trời đổ xuống, và những nguồn nước từ vực sâu bùng nổ trào lên như khi núi lửa bộc phát và tsunami trào nước lên phủ 7.5 mét hơn các núi cao nhất (Sáng Thế Ký 7:11-12,19-20). Đó là lý do tại sao chúng ta thấy rất nhiều hóa thạch (fossils) của loài vật, sinh vật biển, côn trùng, thực vật, v.v...in hằn trên đá ở các nơi trên thế giới, ngay cả trên núi như ở khe núi Grand Canyon tại Arizona bên Mỹ.

 

Ba mô hình chiếc tàu Nô-ê (Noah’s Ark) đã được đóng tại Hòa Lan, Mỹ, và Hồng Kông để nhắc nhở nhân loại về thời Nô-ê.

 

 

Thời kỳ của Lót (Lot’s days)

Lót là cháu của ông Áp-ra-ham (tổ phụ của dân Do Thái). Áp-ra-ham sống sau Nước Lụt khoảng 350 năm, và Chúa hủy diệt thành Sô-đôm lúc Áp-ra-ham 99 tuổi (Sáng Thế Ký đoạn 18-19), khoảng năm 1900 BC. Tạo sao? Vì tội lỗi của họ (18:20), nhất là đồng tính luyến ái (19:4-11).

Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, giống như thời kỳ của Nô-ê và của Lót. Chúa yêu thương đã và vẫn dùng các tôi tớ con cái Chúa để rao giảng Phúc Âm cứu rỗi và sự đoán phạt công bình của Chúa cho nhân loại trong khoảng 2000 năm qua, nhưng vì chưa bao giờ thấy Hỏa ngục (Hell) dành cho những người khước từ Chúa sau khi chết, và Hồ lửa (Lake of fire) dành cho họ vào Ngày Phán Xét, nên nhiều người vẫn không tin cũng không ăn năn tiếp nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ. Còn bạn thì sao? Bạn đã ăn năn kêu cầu Cứu Chúa Jêsus tha tội và cứu rỗi bạn chưa?

Nếu có thắc mắc về Kinh Thánh, bạn có thể gửi câu hỏi đến MS Nguyễn Gia Hiền qua email: brisbanebpc@gmail.com.