Một Tôn Giáo Toàn Cầu (One World Religion)

 


Kinh Thánh ghi chép về dấu hiệu khác nữa của thời kỳ cuối cùng là Một Tôn Giáo  Toàn Cầu dưới sự lãnh đạo của Tiên Tri Giả mà Chúa đã bày tỏ cho sứ đồ Giăng ghi chép như sau, “Và tôi thấy một con thú khác lên từ đất, và hắn có hai sừng như chiên con, và hắn nói như con rồng...  13  Và hắn làm những dấu lạ lớn, ngay cả khiến lửa từ trên trời giáng xuống đất trước mặt người ta... 15  Và hắn được cho quyền ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng của con thú đó nói được, và khiến những ai không thờ lạy tượng của con thú đó đều bị giết chết. 16 Và hắn khiến hết thảy, cả nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ, nhận lấy một dấu trên bàn tay phải của họ, hoặc trên trán của họ, 17  và để không người nào có thể mua hoặc bán ngoại trừ kẻ có dấu hoặc danh của con thú, hoặc con số của danh hắn.” (Khải Huyền 13:11, 13, 15-17). Con thú thứ nhất (the first beast) là Antichrist sẽ cai trị thế giới với Một Chính Thể Toàn Cầu (One World Government) nhờ quyền phép của Satan. Con thú thứ hai (the second beast) chỉ về Tiên Tri Giả (False Prophet) sẽ lãnh đạo thế giới với Một Tôn Giáo Toàn Cầu (One World Religion) với những đặc điểm sau:

 

1. Một con thú khác (another beast) lên từ đất: chỉ về một người thuộc trái đất này.

 

2. Hắn có hai sừng như chiên con (like a lamb): Sừng (horn) chỉ về sức mạnh. Tiên Tri Giả làm ra vẻ giống chiên con với hai sừng (với sức mạnh và quyền từ Satan), nhưng không phải là Chiên Con thật. Hắn chỉ là Christ giả mà thôi và không cứu rỗi được ai. Chiên Con thật của Đức Chúa Trời là Cứu Chúa Jêsus, với hình ảnh Chiên Con (Lamb) có 7 sừng và 7 mắt, là 7 Thần Linh của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 5:6). Số 7 là số trọn vẹn, nói về Cứu Chúa Jêsus là Đấng Toàn Năng đầy dẫy Đức Thánh Linh, có trọn quyền cứu rỗi (Hê-bơ-rơ 7:25; Khải Huyền 1:8).

 

3. Hắn nói như con rồng: Con rồng (dragon) chỉ về Ma-quỷ/Satan (Khải Huyền 12:9). Cứu Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh và nói Lời Đức Chúa Trời. Tiên Tri Giả bề ngoài làm như sứ giả của Chúa, nhưng trong lòng đầy dẫy Satan, nên nói những lời và giáo lý từ Satan.  

 

4. Hắn làm những dấu lạ và phép lạ: Satan đã từng là một trong những thiên sứ trưởng (archangel) tốt đẹp do Chúa tạo dựng nên, nhưng hắn lên mình kiêu ngạo, tôn mình bằng Đức Chúa Trời, nên đã bị Chúa rủa sả và quăng xuống đất thành Satan (Ê-sai 14:12-15; Khải Huyền 12:9). Satan có quyền năng giới hạn làm một số phép lạ, nhưng không phải toàn năng (Almighty) như Đức Chúa Trời. Tiên Tri Giả được Satan cho quyền năng khiến lửa từ trời giáng xuống trước mặt người ta, làm cho người ta sợ hãi hắn. Hắn cũng được quyền ban hơi thở cho tượng Antichrist, khiến cho tượng đó nói được, làm cho người ta tưởng rằng Antichrist là một vị thần (nhưng tượng đó vẫn không thấy, không cử động, không làm gì được!).

 

5. Hắn lừa dối người ta trên đất: Satan dùng Tiên Tri Giả làm những phép lạ với mục đích là lừa dối người ta thờ lạy Satan và Antichrist, thay vì chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa.

 

6. Hắn giết chết những ai không thờ lạy tượng của con thú: Con thú thứ nhất chỉ về Antichrist, là một người rất tài giỏi, được Satan giúp để cai trị cả thế giới với một Chính Thể Toàn Cầu và hắn sẽ lên mình kiêu ngạo tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Tiên Tri Giả sẽ bắt mọi người thờ lạy Antichrist và hình tượng của Antichrist như là thờ lạy Đức Chúa Trời. Đó là Một Tôn Giáo Toàn Cầu dưới sự lãnh đạo của Tiên Tri Giả!

 

 

Lúc đó, sẽ không còn Cơ Đốc Giáo (Christianity), Hồi Giáo (Islam), Ấn Độ Giáo (Hinduism), Phật Giáo (Buddhism) v.v... Những năm gần đây đã có một số phong trào hiệp nhất tôn giáo thế giới. Nhiều tôn giáo họp lại để cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất thế giới, xóa bỏ nô-lệ, v.v...!

 

Abrahamic Family House đang được xây dựng tại Abu Dhabi và sẽ được khánh thành vào năm 2022, gồm có Nhà Thờ St. Francis of Assisi Church, Ngôi Đền Hồi Giáo Imam Al-Tayeb Mosque, và Giáo Đường Do Thái Moses Ben Maimon Synagogue!

 

 

 7. Hắn bắt người ta phải có dấu của Antichrist mới có thể mua hoặc bán: Chúng ta sẽ nói một bài riêng về đề tài này vào kỳ tới.

 

Một Chính Thể Toàn Cầu dưới sự lãnh đạo của Antichrist và Một Tôn Giáo Toàn Cầu dưới sự lãnh đạo của Tiên Tri Giả chắc chắn sẽ đến vào một ngày không xa. Tiên Tri Giả sẽ làm những phép lạ để lừa dối người ta theo tôn giáo của hắn! Nhưng trước đó, Cứu Chúa Jêsus sẽ tái lâm ẩn nhiên để tiếp rước những người thật được Chúa cứu rỗi, đổi mới, và nên thánh. Bạn đã ăn năn tiếp nhận Cứu Chúa Jêsus là Chúa và Cứu Chúa của bạn, rồi nhờ sức của Ngài để sống theo Lời của Ngài chưa?

Nếu có thắc mắc về Kinh Thánh, bạn có thể gửi câu hỏi đến MS Nguyễn Gia Hiền qua email: brisbanebpc@gmail.com.