CANBERRA -Trong bi cnh dch bnh li lan rng mt s nước bên ngoài Trung Quc, Úc đang chun b cho kch bn coronavirus Covid-19 s tr thành đi dch toàn cu.

Trong cuc hp báo din ra vào giữa tuần này, Th tướng Scott Morrison cho biết, 15 trường hp b nhiễm Covid-19 ti Úc đã được điu tr thành công. 7 trường hp b bnh còn li va tr v t du thuyn Diamond Princess ch có các triu chng nh và đang được cách ly để điu tr. Cho đến lúc này, chưa có trường hp lây nhim sang cng đng ti Úc. Thc tế này cho thy bin pháp cách ly mà Chính quyn thc hin thi gian qua phát huy hiu qu cao – có thể nói Úc kim soát tt về dịch bệnh Covid-19.

Mc dù coronavirus Covid-19 không lây lan rng ti Úc song nn kinh tế Úc chu tác đng nng n trong tt c các lĩnh vc. B trưởng Ngân kh Liên bang Josh Frydenberg cho biết, thit hi mà nn kinh tế Úc phi gánh chu t dch coronavirus Covid-19 là rt ln.

“Thông đip rõ ràng là tác đng ca Covid-19 ti nn kinh tế Úc là rt ln, ln hơn c nhng thit hi do cháy rng gây ra. Dch Covid-19 nh hưởng rng ln ti nn kinh tế ca Úc”, B trưởng Frydenberg nhn mnh.

Tuy rằng Úc đang kim soát tt dch Covid-19 nhưng khi dch bnh lan rng ti nhiu quc gia trên thế gii, sang c nhng quc gia không gn Trung Quc khiến Chính ph Úc phi chun b kế hoch cho tình hung xu hơn khi dch bnh phát trin lên mc đi dch toàn cu.

B trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt cho biết Úc đã sn sàng khi dch Covid-19 phát trin ngoài tm kim soát trên quy mô toàn cu.

“Là mt trong nhng quc gia đu tiên trên thế gii tuyên b Covid-19 có th tr thành đi dch. Điu này cho phép chúng tôi có s chun b trong tình hung dch bnh lây lan. Trung tâm s c quc gia đã được lp nên, kho d tr quc gia v y tế cũng đã sn sàng. Trung tâm chn thương quc gia cũng đã được đt trong tình trng sn sàng đi phó và thc tế là đã tham gia vào 3 chuyến bay gia đưa công dân Úc t vùng dch v nước thi gian qua”, B trưởng Greg Hunt nhn mnh.

Cho dù s chun bđối phó tình hung xu hơn đã được đưa ra song Chính quyn Liên bang vn kêu gi các bên bình tĩnh đng thi cho biết s cn trng trong các bước đi tiếp theo nhm bo v tt nht người dân Úc trong mi tình hung có th xy ra.