Thủ hiến muốn giảm một nửa số người vô gia cư trên toàn tiểu bang NSW vào năm 2025. Ảnh: Brett Costello Nguồn: News Corp Australia.

 

 

 

 

 

Một chương trình của tiểu bang NSW, đã cung cấp nhà ở cho 422 người vô gia cư, hiện đang nhận được một sự mở rộng trọng yếu với số tiền hàng triệu đô-la.

 

 

Hàng trăm người vô gia cư ở tiểu bang NSW sẽ được cấp nhà ở và kết nối với một mạng lưới hỗ trợ phù hợp cho người vô gia cư theo cam kết ngân sách chính của tiểu bang.

 

 

Bộ trưởng Ngân khố, Dominic Perrottet, cho biết việc mở rộng chương trình Together Home (chương trình cấp nhà ở và dịch vụ hổ trợ thiết yếu cho người vô gia cư ở tiểu bang NSW) với ngân quỹ 57 triệu đô-la trong hai năm sẽ mở rộng đáng kể chương trình thay đổi cuộc sống, vốn đã cấp nhà ở cho 422 người trước đây đã từng sống màn trời chiếu đất.

 

 

Ông Perrottet cho biết: “Có những người tham gia vào chương trình này, những người cách đây chưa đầy một năm phải sống trên đường phố, nhưng hiện đang có nhà ở ổn định và xây dựng lại cuộc sống, được kết nối với các dịch vụ hỗ trợ, đào tạo và cơ hội có việc làm phù hợp.”

 

“Chương trình thúc đẩy thêm này chắc chắn sẽ hỗ trợ thêm hàng trăm người sống trên đường phố.”

 

 

 

Alister Henskens, Bộ trưởng Cộng đồng cho biết khoản đầu tư trên sẽ tài trợ thêm 250 bộ hồ sơ Together Home và cho phép các nhà cung cấp nhà ở cộng đồng cung cấp hơn 100 ngôi nhà mới trên toàn tiểu bang bằng “các dự án đã ở giai đoạn sẵn sàng bắt tay ngày vào việc để giúp đáp ứng nhanh nhu cầu”.

 

 

Ông Henskens nói “Chương trình này phá tình trạng tái diễn vô gia cư và thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách bảo đảm nhà ở cho những người cần nó nhất, và kết nối họ với các dịch vụ và hỗ trợ mà họ yêu cầu.”

 

 

Chương trình này, là một phần quan trọng trong kế hoạch của Thủ hiến Gladys Berejiklian, nhằm giảm một nửa số người vô gia cư trên toàn tiểu bang New South Wales vào năm 2025, liên quan đến việc bảo đảm nhà ở không bị lân vào cảnh màn trời chiếu đất khi không thuê nổi nhà của tư nhân.

 

 

Một trong những người đã được chương trình này giúp đỡ là Bob Petersen, người trước đây đã từng là người vô gia cư.

 

 

 

Bob Petersen là một trong số 422 người được giúp đỡ bằng chương trình cung cấp nhà ở và dịch vụ hổ trợ Together Home dành cho người vô gia cư tiểu bang NSW. Ảnh: cung cấp bởi chính quyền tiểu bang NSW. Nguồn: NCA NewsWire

 

 

 

Ông Petersen hiện đang sống trong một ngôi nhà ở Wollongong và nhận được sự hỗ trợ để xây dựng lại cuộc sống của mình.