Thủ Tướng Scott Morrison phát biểu sau buổi họp nội các quốc gia. Nguồn: AAP

 

Tất cả công dân Úc trở về và những người có visa đặc biệt được đến Úc lúc này, sẽ bị cách ly trong khách sạn và các cơ sở lưu trú khác trong hai tuần, từ phi trường mà họ đáp, theo các biện pháp mới để kiểm soát sự lây lan của coronavirus. Quân đội vào cuộc.

 

Thủ tướng Scott Morrison đã công bố quyết định này vào chiều  naythứ Sáu, nói rằng sự thu xếp này sẽ chắc chắn mọi người phải tuân thủ các yêu cầu tự cách ly.

Thủ tướng nói “Nếu quý vị quay trở lại Úc, quý vị cần phải sống theo các cam kết này, và các tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ bảo đảm quý vị phải làm được điều đó”

 

Quân đội cũng sẽ được sử dụng để thực thi các quy tắc tự cô lập.

Ông Morrison nói rằng không cần thiết phải tăng cường các biện pháp ‘đóng cửa’ trong giai đoạn này, ca ngợi những người Úc đã chú ý đến ‘thông điệp ở nhà’.

“Cảm ơn quý vị vì đã [cùng chúng tôi] đi qua tuần này, quý vị đã đáp ứng với những thay đổi rất quan trọng mà chúng tôi đã yêu cầu quý vị thực hiện trong cuộc sống và sinh kế của quý vị,” ông Morrison nói.

Thủ tướng Scott Morrison đã ca ngợi phản ứng của người Úc đối với đại dịch coronavirus cho đến lúc này “ là tuyệt vời”.

 

 

Nếu bạn tin rằng bạn có thể đã nhiễm virus, hãy gọi cho bác sĩ của bạn (đừng đến phòng mạch) hoặc liên hệ với Đường dây Nóng Thông tin Y tế Quốc gia Coronavirus – Coronavirus Health Information Hotline theo số 1800 020 080.

Nếu bạn đang khó nhọc để thở hoặc trải qua một trường hợp khẩn cấp y tế, hãy gọi 000.