Trang mạng của chính quyền tiểu bang Nam Úc được chuyển hướng qua trang mạng NationalBuilder. (ABC News)

 

 

 

 

 

 

NAM ÚC - Thủ hiến tiểu bang Nam Úc cho biết không có sự thu thập dữ liệu "có chủ ý" nào thông qua việc chuyển hướng từ các trang mạng chính thức của chính quyền tiểu bang sang một công cụ phần mềm hổ trợ chiến dịch tranh cử của Đảng Tự do Nam Úc (SA Liberal Party).

 

 

Vào hôm thứ Ba rồi, ông Steven Marshall liên tục nói với Quốc hội tiểu bang rằng không có thông tin nào được trang NationBuilder thu thập hoặc lưu giữ.

 

NationBuilder là một hệ thống quản lý nội dung đôi khi được sử dụng cho các chiến dịch chính trị.

 

Ông Marshall nói với Quốc hội: "Tôi nghĩ rằng tôi đã nói rõ ràng ... không có ai bị chuyển hướng đến trang mạng hoặc nền tảng của Đảng Tự do (Liberal Party), không có sự thu thập hoặc lưu giữ bất kỳ dữ liệu nào".

 

"Điều đó hiện đã được xác nhận bởi NationBuilder, công ty cung cấp nền tảng đó."
 

 

Các bình luận của Thủ hiến được đưa ra để đáp lại một cuộc điều tra của đài ABC, cuộc điều tra đã phát hiện ra gần 100 ví dụ về các nguồn tài lực chính thức của chính quyền tiểu bang – chẳng hạn như các trang mạng và thông cáo truyền thông - chuyển hướng người dùng trang mạng thông qua tên miền "stateliberalleader.nationbuilder.com".

 

Nhưng hồi hôm thứ Năm vừa rồi, Thủ hiến cho biết không có việc thu thập dữ liệu "có chủ ý" thông qua việc chuyển hướng liên kết đến trang mạng trên.

 

 

Ông nói: “Từ quan điểm của chúng tôi, chúng tôi quả quyết rằng không có việc cố ý thu thập hoặc lưu giữ dữ liệu - điều đó đã được NationBuilder xác minh một cách độc lập.”

 

 

Khi được hỏi về việc không thu thập "có chủ ý" là gì, Thủ hiến cho biết ông đang đáp lại các tuyên bố của phe Đối Lập được đưa ra tại Quốc hội và trên các phương tiện truyền thông.

 

 

Ủy Ban Quyền Riêng Tư - Privacy Committee - của tiểu bang đang điều tra vấn đề này, trong khi Thanh Tra viên Độc Lập Tiểu Bang Nam Úc (SA Ombudsman)  cho biết ông đang giữ kín thông tin về việc liệu có cần phải tiến hành một cuộc điều tra hay không.

 

 

NationBuilder cũng liên kết với mộ cuộc khảo sát trường học.

 

Trong phần trả lời câu hỏi – Question Time - vào hôm thứ Năm, phe Đối lập hỏi tại sao một cuộc khảo sát của Bộ Giáo Dục về tên của các trường mới tại Aldinga, Angle Vale và Whyalla có tham chiếu đến "stateliberalleader.nationbuilder.com".

 

 

Cuộc khảo sát kết thúc vào tháng 10 năm 2020, nhưng di chuột qua các liên kết còn lại trên trang mạng vẫn cho thấy tham chiếu đến NationBuilder.

 

 

Trang mạng chính thức của Bộ Giáo Dục cho biết."Những người sống trong cộng đồng nơi những trường học này sẽ được xây dựng được khuyến khích hoàn thành cuộc khảo sát ngắn,"

 

"Tham vấn về ... tên trường mới được mở cho đến Thứ Sáu ngày 2 tháng Mười và các cuộc khảo sát có thể được tìm thấy trực tuyến qua (các liên kết) sau đây."

 

 

Ông Marshall nói với Quốc hội bất kỳ liên kết nào được đăng trên trang mạng của Bộ Giáo Dục là "vấn đề của Bộ Giáo Dục".

 

 

Phe Đối Lập hỏi Bộ trưởng Giáo dục John Gardner liệu bất kỳ chi tiết cá nhân nào có được thu thập thông qua các cuộc khảo sát hay không, chẳng hạn như địa chỉ hộp thư điện tử (email) hoặc số điện thoại, đã được chia sẻ với Đảng Tự do Nam Úc thông qua miền NationBuilder của họ hay chưa.

 

 

Ông Gardner cho biết bất kỳ đề xuất nào mà các công chức đã chia sẻ các tài liệu khảo sát là " thể nào dò ra được" và là "đều lố bịch".

 

 

Ông ấy nói rằng không có bằng chứng nào được đưa ra cho ông ta để cho thấy bất kỳ chi tiết nào đã được chia sẻ.

 

 

 

Vào sáng sớm hôm thứ Năm, các nghị sĩ Đảng Tự do Nam Úc đã ngăn chặn một nỗ lực thành lập một ủy ban quốc hội để thu thập và quản lý dữ liệu cá nhân của chính quyền tiểu bang.

 

 

Phe Đối lập  Lao động đã cố gắng đưa ra cuộc tranh luận về việc liệu một ủy ban như vậy có nên được thành lập hay không.

 

 

Phát ngôn viên Tom Koutsantonis của chính quyền Đối Lập nói với Quốc hội rằng phe Đối Lập muốn mang mọi chuyện ra trả lời cho mọi người trong cuộc họp đều biết. Phát ngôn viên này nói: "Nếu bạn không thể tin tưởng chính phủ với dữ liệu của mình, bạn có thể tin tưởng họ bằng gì?"

 

 

Nhưng người quản lý kinh doanh của chính phủ tiểu bang, Dan van Holst Pellekaan, cho biết đã có sẵn những phương thức khác.

 

 

Ông nói "Nói trắng ra là phe Đối lập đang cố gắng tạo ra một cơn bão từ một chuyện cỏn con”.

 

"Cảnh Sát Tiểu Bang Nam Úc (SAPOL) có thể xem xét vấn đề này, Tổng Kiểm toán chính phủ (Auditor General) có thể xem xét vấn đề này ... Thanh tra Viên Độc Lập (Ombudsman) có thể xem xét vấn đề này.”

 

"Và có lẽ quan trọng nhất, nếu thực sự có bất ký dấu hiệu nào về sự  tham nhũng, Ủy Ban Độc Lập Chống Tham Nhũng - ICAC - có thể xem xét vấn đề này."

 

 

Trong một tuyên bố,  phát ngôn viên của Ủy Ban Độc Lập Chống Tham Nhũng cho biết "sự thật là tiểu bang Nam Úc có một khuôn khổ liêm chính độc lập có khả năng giải quyết những vấn đề như thế này".

 

 

Tuyên bố có đoạn viết "Ủy viên sẽ xem xét một cuộc điều tra nếu Ủy Ban nghi ngờ một cách hợp lý rằng hành vi đó có thể dẫn đến tham nhũng, đó là hành vi tội phạm có mục đích của Đạo Luật Ủy Bang Chống Tham Nhũng (ICAC Act), hoặc hành vi sai trái nghiêm trọng, hoặc có hệ thống, hoặc hành vi sai trái".

 

"Nếu Ủy viên cho rằng hành vi không vi phạm ngưỡng này, thì không chắc rằng Ủy Ban sẽ tiến hành một cuộc điều tra."

(Theo abc.net.au)