-Chiến dịch quảng bá của nhà chức trách Y Tế Úc Đại Lợi: * Hãy rửa sạch tay để không truyền siêu vi khuẩn cho người khác - Rửa tay thật kỹ bằng xà bông với nước ít nhất trong 20 giây để ngăn chặn việc truyền siêu vi khuẩn cho người khác. Và lau khô tay.

Cùng nhau, chúng ta hãy giúp ngăn chặn sự lây lan và giữ gìn sức khỏe.

Chiến dịch quảng báo của Bộ Y Tế Úc: https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-print-ads-good-hygiene-is-in-your-hands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Những làm đơn giản giúp chống sự lây lan

Trích nguồn: Bộ Y Tế Úc : https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-print-ads-simple-steps-to-stop-the-spread