AUSTRALIA - Lần đầu tiên tại Úc, Jean Hailes for Women’s Health (Jean Hailes vì Sức khoẻ của Phụ nữ) đã phát động cuộc Khảo sát Quốc gia về Sức khỏe của Phụ nữ bằng tiếng Việt, để giúp cộng đồng nói tiếng Việt lớn của Úc tham gia và nói lên ý kiến của mình. Chúng tôi hoan nghênh mọi người từ 18 tuổi trở lên trong cộng đồng người Việt hoàn thành cuộc khảo sát này.

 

Jean Hailes hỗ trợ phụ nữ trên khắp nước Úc được khỏe mạnh và trong tình trạng tốt nhất có thể. Nhưng họ cần sự giúp đỡ của cộng đồng nói tiếng Việt.

 

Cuộc Khảo sát Quốc gia về Sức khỏe của Phụ nữ của Jean Hailes là cơ hội để phụ nữ nói tiếng Việt lên tiếng vì sức khỏe của họ.

 

Bằng việc hoàn thành khảo sát, những người làm khảo sát có thể tham gia rút thăm để nhận một trong mười thẻ quà tặng EFTPOS trị giá 100 đô-la.

 

Jean Hailes muốn biết về sức khỏe của phụ nữ kể từ khi đại dịch bắt đầu. Họ cũng muốn biết cộng đồng nói tiếng Việt cần những thông tin nào về sức khỏe và an sinh.

 

Năm nay, lần đầu tiên khảo sát được thực hiện bằng tiếng Việt. Jean Hailes đã dịch bản câu hỏi khảo sát để họ có thể tiếp cận được nhiều phụ nữ hơn trên khắp nước Úc và lắng nghe những gì họ cần.

 

Dưới đây là một số lý do tại sao phụ nữ nói tiếng Việt nên hoàn thành cuộc khảo sát:

  • Sức khỏe của phụ nữ là quan trọng. Sức khỏe của mỗi phụ nữ và trẻ em gái trong cộng đồng quan trọng đối với Jean Hailes.
  • Những gì phụ nữ cho Jean Hailes biết sẽ giúp định hình thông tin về sức khỏe mà họ tạo ra cho phụ nữ nói tiếng Việt.
  • Chỉ mất 10 phút.

 

Việc hoàn thành khảo sát là tự nguyện và những người tham gia khảo sát có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tất cả các câu trả lời đều ẩn danh. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác.

Có thể hoàn thành khảo sát bằng cách truy cập vào địa chỉ trang mạng:
https://go.jeanhailes.org.au/survey2022-VI

 

--

 

(DANVIET.COM.AU)