Cuộc đánh giá cũng xem xét việc thực hiện tiến trình kiểm tra trẻ em, báo cáo bắt buộc, và lưu trữ hồ sơ. (ABC North Queensland: Nathalie Fernbach)

 

 

NAM ÚC - Nhân viên chăm sóc trẻ em có thể bị cấm sử dụng điện thoại cá nhân và máy tính bảng iPad tại các trung tâm chăm sóc trẻ em sau cuộc đánh giá toàn quốc về an toàn trẻ em.

 

Bản đánh giá đã được chuyển cho các bộ trưởng giáo dục của các tiểu bang, những người sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc có nên hành động theo khuyến nghị hay không, vốn đã được áp dụng ở nhiều trung tâm chăm sóc trẻ em.

 

Jason Clare, Bộ trưởng Giáo dục Liên bang, và Anne Aly, Bộ trưởng Mầm non, đã giao nhiệm vụ cho Cơ quan Giám sát Chất lượng Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em Úc Đại Lợi  (Australian Children’s Education and Care Quality Authority - ACECQA) trong việc xem xét các quy định về an toàn cho trẻ em tại các cơ sở chăm sóc trẻ vào đầu năm nay.

 

Tình huống này xảy ra sau khi ông Clare được Cảnh sát Liên bang Úc thông báo bí mật về các lời cáo buộc một cựu nhân viên chăm sóc trẻ em ở Gold Coast, tên Ashley Paul Griffith, bị cáo buộc lạm dụng 91 bé gái ở Brisbane, Sydney và các trung tâm chăm sóc trẻ em ở hải ngoại.

 

Theo dự kiến, các khuyến nghị từ cuộc đánh giá sẽ được các bộ trưởng giáo dục thảo luận tại một cuộc họp quốc gia vào cuối ngày 11/12/2023, với kết quả dự kiến ​​vào ngày sau đó.

 

 

Các khuyến nghị từ cuộc đánh giá sẽ được các bộ trưởng giáo dục thảo luận tại cuộc họp quốc gia vào cuối ngày 11/12/2023. (Unsplash: Gabe Pierce)

 

 

Người ta cũng dự kiến các khuyến nghị sẽ bao gồm các quy định mới về tăng cường tuyển dụng và khai báo với cơ quan quản lý dành cho nhân viên chăm sóc trẻ em.

 

Cuộc đánh giá cũng xem xét quy trình làm việc với trẻ em, báo cáo bắt buộc, và tính hiệu quả của việc lưu giữ hồ sơ và chia sẻ thông tin giữa các tiểu bang và vùng lãnh thổ.

 

Việc thành lập cơ quan đăng ký giáo dục quốc gia - cho phép các tiểu bang và vùng lãnh thổ chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý và các trung tâm chăm sóc trẻ em được phê duyệt - cũng được đưa vào khuyến nghị.

 

 

An toàn trẻ em là trên hết

Trong một tuyên bố, ông Clare cho biết sự an toàn, sức khỏe và phúc lợi của tất cả trẻ em tham gia vào các dịch vụ chăm sóc và giáo dục mầm non là điều tối quan trọng.

 

Ông cho biết những thay đổi đã được đưa ra trong năm nay, bao gồm các nguyên tắc An toàn Trẻ em Quốc gia (National Child Safe) và tăng cường các yêu cầu về an toàn và phúc lợi cho trẻ em, kể cả khi trẻ em đang được vận chuyển, ngủ, và trong khi sơ tán khẩn cấp.

 

Ông nói: “Chính phủ Albanese cam kết tuân thủ các Nguyên tắc An toàn cho Trẻ em Quốc gia và một phần trong đó là bảo đảm rằng tất cả các trung tâm chăm sóc trẻ em đều đưa văn hóa an toàn cho trẻ em vào mọi môi trường chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non (ECEC)”.

“Chúng tôi cũng làm việc rất chặt chẽ với tất cả các bộ trưởng chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ về các vấn đề an toàn và phúc lợi cho trẻ em.”

 

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra trẻ em, nhưng chính phủ Úc đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về cải cách quốc gia để tiêu chuẩn hóa những quy trình này trên toàn quốc.

 

Phát ngôn viên của Bộ trưởng Tư pháp cho biết chính phủ Úc cam kết bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng tình dục trong mọi môi trường.

 

Tuyên bố cho biết: “Xem xét các kế hoạch kiểm tra trẻ em là một phần của một loạt các biện pháp thực hành rộng hơn giúp bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng”.

"Trách nhiệm chính trong việc bảo vệ trẻ em, bao gồm cả việc thông qua tiến trình kiểm tra nhân viên chăm sóc trẻ em (Working with Children Check - WWCC), thuộc về các tiểu bang và vùng lãnh thổ.”

“Chính phủ Úc đang làm việc với các tiểu bang và vùng lãnh thổ để đưa ra các phương thức cải cách.”

 

(danviet.com.au, Le Huy biên dịch)

(Theo abc.net.au)