(Nguồn Yahoo News Australia)

-5,895 người được xác nhận bị nhiễm coronaviruscon vào lúc 2.30pm, thứ Ba, ngày 7 tháng Tư, 2020

-Tổng số người tử vong trên toàn quốc là 48.

-21 ca tử vong ở tiểu bang NSW, 11 ca tử vong ở tiểu bang Victoria

-4 ca tử vong ở tiểu bang Queensland, 6 ca ở tiểu bang Tây Úc, 3 ca ở Tasmania, 2 ca ở Vùng Lãnh Thổ Thủ đô (ACT) , 1 ca ở tiểu bang Nam Úc.

 

Tiểu bang NSW chiếm gần nữa tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn quốc với 2,686 người bị nhiễm virus.

(Theo https://au.news.yahoo.com/how-many-cases-of-coronavirus-are-there-in-australia-081741557.html)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những người có triệu chứng bệnh đang sống ở Waverley, Woollahra, Dee Why, Lake Macquarie, Manning, Nowra, Byron, và Port Macquarie được hối thúc đi xét nghiệm coronavirus Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những người có triệu chứng sống ở Waverley, Woollahra, Dee Why, Lake Macquarie, Manning, Nowra, Byron, và  Port Macquarie được hối thúc đi xét nghiệm coronavirus Covid-19.