Nhà hát Sydney Opera House. Nguồn: Pixabay

 

Chính phủ đã công bố 'Khung phúc lợi' đầu tiên của Úc cho thấy các kết quả khác nhau về sức khỏe của người dân và xã hội nói chung. Báo cáo đã bị chỉ trích vì đưa ra kết luận sai lệch và sử dụng dữ liệu cũ với những lỗ hổng thông tin.

 

Chính phủ Lao động lần đầu tiên đánh dấu việc tạo ra 'Ngân sách An sin'h (Wellbeing Budget) trong cuộc bầu cử vừa qua như một cách tốt hơn để đo lường sức khỏe tổng thể của đất nước.

 

Các quốc gia như New Zealand và Canada đã triển khai Ngân sách An sinh để cung cấp thông tin cho các quyết định về chính sách và tài trợ để chúng không chỉ dựa trên triển vọng kinh tế.

 

Chính phủ hiện công bố báo cáo 'Đo lường những vấn đề quan trọng' và ‘Tiêu chuẩn hạnh phúc’ được chờ đợi từ lâu, đo lường năm chủ đề: sức khỏe, an ninh, tính bền vững, sự gắn kết và thịnh vượng.

 

Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers nói rằng khuôn khổ này cố gắng điều chỉnh tốt hơn những gì chúng ta muốn cho nền kinh tế với những gì chúng ta muốn cho cộng đồng của mình.

"Những gì chúng tôi công bố nhằm cố gắng mở rộng cuộc trò chuyện kinh tế để tập trung vào sức khỏe và phúc lợi, an ninh, thịnh vượng, gắn kết và bền vững.”

“Vì vậy, trong năm chủ đề trong Khung phúc lợi quốc gia đầu tiên, chúng tôi đo lường khoảng 50 chỉ số khác nhau để hiểu rõ hơn vấn đề, bên cạnh các chỉ số kinh tế thông thường."

 

Kết luận của báo cáo cho thấy người Úc giàu có hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, sống lâu hơn, cảm thấy an toàn hơn, chấp nhận sự đa dạng, được giáo dục và hài lòng hơn trong công việc.

 

Nhưng ngày càng có nhiều người mắc bệnh mãn tính, khó kiếm đủ sống, làm việc kém năng suất hơn, môi trường trực tuyến kém an toàn hơn và ít tin tưởng hơn vào chính phủ.

 

Phe Đối lập đã phản ứng với báo cáo, với phát ngôn nhân về ngân khố Angus Taylor gọi báo cáo này là "nửa vời".

"Ông tổng trưởng ngân khố cần kiểm tra thực tế đi là vừa. Một gia đình Úc điển hình có khoản vay mua nhà là 25.000 đô-la một năm còn tồi tệ hơn so với khi Lao động trở thành chính phủ. Đó là tác động mà chúng ta đang thấy đối với phúc lợi."

 

Tiến sĩ Chalmers đã bác bỏ, lập luận rằng chính phủ đang tập trung vào cứu trợ chi phí sinh hoạt và phúc lợi tổng thể.

Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers nói “Trọng tâm chính của chính phủ là tung ra hàng tỷ đô la cứu trợ chi phí sinh hoạt. Giờ đây, với trọng tâm chính là chi phí sinh hoạt không có nghĩa là chúng ta không thể tập trung vào sức khỏe và hạnh phúc, cũng như an ninh, sự gắn kết, thịnh vượng trong các cộng đồng địa phương.”

 

Báo cáo cũng bị chỉ trích vì sử dụng dữ liệu lỗi thời, từ trước đại dịch COVID-19 và lãi suất tăng để đo lường một số chỉ số.

 

Quyền Lãnh đạo phe Đối lập, Sussan Ley, nói rằng điều đó mang lại những phát hiện sai lệch.

 

Bà nói rằng áp lực ngày càng tăng đối với khả năng đáp ứng chi phí sinh hoạt của người dân không được phản ánh trong báo cáo này.

"Báo cáo thậm chí không liên quan, nó còn không tính đến việc tăng lãi suất vay mua nhà đang ảnh hưởng đến thu nhập của mỗi gia đình."

 

Uỷ ban Phòng chống Tự tử Úc cũng lo ngại về bức tranh mà báo cáo vẽ ra về sức khỏe tâm thần, nói rằng bản thân việc tự tử thậm chí không được đưa vào làm thước đo và báo cáo đề cập đến sức khỏe tâm thần theo định nghĩa chung, sau đó đưa ra nhận định rằng nó ổn định về tổng thể.

 

Tiến sĩ Pradeep Philip nói  “Điều mà báo cáo này cho chúng ta biết là làm thế nào chúng ta có thể có một thảo luận rộng hơn, làm thế nào có những chỉ số khác cho chúng ta biết về chất lượng của sự tăng trưởng."

 

Uỷ ban Phòng chống Tự tử Úc nói rằng tỷ lệ tự tử đã thực sự tăng lên, tăng 7% vào năm ngoái ở NSW và Victoria.

 

Trưởng bộ phận Kinh tế Deloitte, Tiến sĩ Pradeep Philip cho biết mặc dù có những lo ngại về dữ liệu, báo cáo vẫn hữu ích.

"Dữ liệu luôn là một vấn đề, chúng ta không nên sao nhãng khỏi mục đích thực sự của báo cáo này. Bạn thấy đấy, tăng trưởng kinh tế thực sự phục vụ phúc lợi cho cộng đồng, xã hội của chúng ta và tất cả người dân Úc.”

“Chúng ta đã tập trung quan trọng vào một số chỉ số, chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để nâng cao tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy năng suất."

 

Tiến sĩ Chalmers nhấn mạnh rằng đây là nỗ lực đầu tiên của chính phủ trong khuôn khổ phúc lợi quốc gia cho Úc.

"Khung phúc lợi là các xu hướng dài hạn rộng lớn hơn trong nền kinh tế và xã hội của chúng ta. Chúng tôi đã nói thẳng trong tài liệu rằng có những lỗ hổng dữ liệu khiến chúng tôi phải dựa vào các thông tin khác nhau.”

“Nhưng một phần động lực để chắc chắn rằng chúng tôi có thể đo lường mọi thứ tốt hơn. Tôi hoan nghênh phản hồi của mọi người về những điểm mà họ cho rằng số liệu có thể cập nhật hơn. Đó là một điều tốt.”

“Chúng tôi đã trình bày nó ở dạng này để có thể nhận được phản hồi của mọi người theo thời gian."