(Ảnh: au.news.yahoo.com)

 

NSW - Một kế hoạch mới về nhà ở với hy vọng sẽ khuyến khích giáo viên đến vùng nông thôn và vùng xa xôi hẻo lánh của tiểu bang NSW bằng cách cắt giảm thủ tục giấy tờ và đẩy nhanh thủ tục chu cấp tài chính.

 

Sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn dành cho giáo viên làm việc ở địa điểm cách xa các thành phố lớn của tiểu bang sẽ tạo thành một khía cạnh quan trọng trong Chiến lược Nhà ở Giáo viên -  Teacher Housing Strategy - mới của chính quyền tiểu bang NSW.

 

Hơn 20 trường học ở vùng quê cũng sẽ nhận được sự ưu tiên hỗ trợ để tuyển dụng giáo viên, trong khi nhân viên ở vùng nông thôn và vùng xa xôi hẻo lánh ở tiểu bang NSW sẽ được thường xuyên khám sức khỏe trực tiếp.

 

Chính quyền cho biết, cải thiện nhà ở cho giáo viên, thường xuyên thăm hỏi đội ngũ nhân viên làm việc ở nơi xa xôi, và mở rộng hỗ trợ nhân sự cho các trường học là những lĩnh vực trọng tâm trong Kế hoạch Thực hiện Giáo dục cho Vùng Quê và Vùng Hẻo Lánh (Rural and Remote Education Implementation Plan).

 

Kế hoạch này sẽ liên quan đến việc phát triển chiến lược nhà ở dành cho giáo viên nhằm giải quyết cung và cầu theo dự kiến, giảm thời gian tân trang nhà ở cũng như đẩy nhanh các thủ tục dành cho hiệu trưởng và giáo viên.

 

Kế hoạch mới này cũng sẽ cung cấp các buổi nói chuyện về phúc lợi trực tiếp cho giáo viên ở vùng nông thôn và vùng xa xôi hẻo lánh ở tiểu bang NSW, đồng thời mở rộng hỗ trợ tuyển dụng ưu tiên để có thêm 22 trường học ở vùng ngoại ô, vùng quê và vùng xa xôi hẻo lánh.

 

Bộ trưởng Giáo dục, Prue Car, cho biết mọi trẻ em trên toàn tiểu bang phải được tiếp cận nền giáo dục công lập phẩm chất cao, bất kể các em sống ở đâu.

 

Bà nói: “Việc bảo đảm chúng ta có những giáo viên tốt dạy học ở các trường ở vùng ngoại ô, vùng nông thôn và xa xôi hẻo lánh là điều cần thiết để nâng cao kết quả học tập của học sinh. Đó là lý do tại sao chúng ta tập trung vào việc thu hút thêm nhiều giáo viên tuyệt vời đến các nhà trường ở những nơi này và hỗ trợ họ ở lại đó dạy học”.