Bà Gladys Berejiklian, thủ hiến tiểu bang NSW khẳng định, dù cho ca nhiễm COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng, tiểu bang sẽ không bị phong tỏa. Bà nói rằng, thay vì cứ phong tỏa mỗi khi ca nhiễm tăng, chúng ta nên học cách sống chung với coronavirus cũng như mối đe dọa khủng khiếp từ nó.

 

 

 

 

Bà Berejiklian nói với dẫn chương trình của A Current Affair, Tracy Grimshaw, rằng “Chúng ta không thể cứ thực hiện phong tỏa mỗi khi ca nhiễm tăng lên

“CHÚNG TA KHÔNG THỂ CỨ PHONG TỎA, RỒI LẠI BỎ PHONG TỎA. ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH MÀ CHÚNG TA CÓ THỂ ĐƯƠNG ĐẦU VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19.”

 

 

Bà Berejiklian cho biết, mặc dù thành phố Melbourne đã tái lập các hạn chế phong tỏa giai đoạn ba vào ngày 9/7, số ca nhiễm coronavirus ở thành phố này vẫn không có dấu hiệu khả quan hơn.

 

 

Bà nói  “Thực hiện lệnh phong tỏa sẽ không thể đảm bảo không có ai nhập viện hay tử vong vì dịch bệnh”.

Thay vào đó, kế hoạch của chính quyền tiểu bang bà là cố gắng đảm bảo cho người dân NSW có “chất lượng cuộc sống tốt” trong suốt thời gian đại dịch xảy ra, đồng nghĩa với việc họ phải sống cùng với những rủi ro.

 

Chúng ta phải thừa nhận rằng mọi người cần phải đi làm, và trẻ con cần phải đến trường.

 

Bà nói thêm, thật chẳng thực tế khi cho rằng sẽ chẳng có ca nhiễm nào. 

 

Đây là bản chất của một đại dịch toàn cầu. Chúng ta phải sống chung với nó cho đến khi nào chúng ta tìm ra vắc-xin.

 

 

Thủ hiến NSW nhấn mạnh, trách nhiệm của từng cá nhân đối với cộng đồng chính là chìa khóa trong công cuộc chống lại đại dịch COVID-19.

Chúng ta không thể nào phong tỏa mãi, và cũng không ai có thể sống với sự phong tỏa mãi!

 

(Nguồn: 9now)