Úc Đại Lợi và Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group) thống nhất hỗ trợ bổ sung 5 triệu Úc kim trợ giúp Việt Nam phục hồi kinh tế và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

 

 

 

Đại sứ Úc Đại Lợi tại Việt Nam, Robyn Mudie, (trái) và Giám đốc quốc gia Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam, Ousmane Dione, tại lễ ký kết ngày 24/6 (Ảnh: Đại Sứ Quán Úc Đại Lợi)

 

 

Đại sứ quán Úc Đại Lợi tại Việt Nam cho biết, Ngân Hàng Thế Giới và Chính phủ Úc Đại Lợi vừa thống nhất mở rộng hợp tác chiến lược tại Việt Nam, với khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 5 triệu Úc kim  nhằm hỗ trợ Việt Nam phục hồi kinh tế và trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

 

Đây là khoản tài chính từ Chính phủ Úc Đại Lợ, được Ngân Hàng Thế Giới  giới quản lý và bổ sung cho Chương trình Hợp tác Chiến lược Chính phủ Úc – Ngân Hàng Thế Giới (Australia – WB) - giai đoạn 2 (ABP2) nhằm hỗ trợ chương trình phát triển của Việt Nam thông qua chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn chính sách.

 

 

Khoản tài chính trên là một phần của cam kết 10,5 triệu Úc kim từ Chính phủ Úc cho nỗ lực phục hồi sau Covid-19 của Việt Nam, đã được Đại sứ Robyn Mudie thảo luận với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Chí Dũng, vào ngày 5/6.

 

Khoản vốn bổ sung trên sẽ giúp bảo vệ và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương vì đại dịch Covid-19, thông qua cải thiện an sinh xã hội bằng cách nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong chi trả trợ cấp xã hội, thu hẹp khoảng cách vốn nhân lực, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua chương trình mục tiêu quốc gia dành cho đồng bào dân tộc thiểu số được thiết kế hiệu quả, và cải thiện bình đẳng giới trong các quy định pháp luật.

 

Chương trình cũng sẽ nhắm tới các hoạt động phục hồi kinh tế, bao gồm đẩy nhanh các khoản đầu tư nhằm đẩy mạnh hội nhập thương mại, hỗ trợ khu vực tư nhân nâng cao khả năng kháng cự trước các cú sốc trong tương lai thông qua cải cách cơ cấu, và tận dụng kỹ thuật số nhằm giảm chi phí giao dịch cho chính phủ, người dân và doanh nghiệp.

 

Ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam nói “Khoản hỗ trợ bổ sung này sẽ góp phần giải quyết những thách thức trước mắt và các nhu cầu quan trọng của Việt Nam trong giai đoạn hậu Covid-19”.

 

Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie nhận định, Việt Nam đã làm tốt trong việc khống chế đại dịch Covid-19.

 

Bà Mudie nói thêm  “Thách thức tới đây của Việt Nam, cũng như của Úc, là lan tỏa thành công từ lĩnh vực y tế sang lĩnh vực kinh tế. Chương trình này sẽ tiếp tục cung cấp tư vấn và phân tích chính sách kinh tế tầm cỡ quốc tế cho các nhà lãnh đạo và hoạch đính chính sách Việt Nam để đẩy nhanh tiến trình hồi phục nền kinh tế, trong đó đẩy mạnh tập trung vào vấn đề bình đẳng giới và bảo trợ xã hội”.

 

Nhằm giảm thiểu tác động kinh tế xã hội của đại dịch Covid-19, Úc và Ngân hàng Thế giới cho rằng Chính phủ Việt Nam cần xác định các lĩnh vực và hoạt động tạo việc làm, thúc đẩy năng suất và tăng trưởng dài hạn như cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo, bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục.