Bà Jaala Pulford. Photo: Paul Jeffers

 

 

 

 

 

AUSTRALIA - Chính quyền tiểu bang Victoria đang hỗ trợ lĩnh vực công nghệ thể thao đang phát triển của tiểu bang với khoản đầu tư bốn triệu đô la để thành lập Trung tâm Đổi mới Thể thao Úc xuất sắc ở vùng Cremorne.

 

 

 

Hãng tin Premier cho hay, trung tâm này sẽ tạo ra tới 2,000 việc làm trong lĩnh vực công nghệ trong bốn nămtới bằng cách thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm mới, đồng thời thu hút các cơ hội hợp tác quốc gia vàquốc tế cho lĩnh vực công nghệ thể thao đang phát triển của tiểu bang.

 

 

Trung tâm Đổi mới Thể thao Úc sẽ do Mạng lưới Công nghệ Thể thao Úc (ASTN), tổ chức đứng đầu quốc giavề công nghệ và đổi mới thể thao, dẫn đầu và sẽ được kết nối với Trung tâm Kỹ thuật số hàng đầu củaVictoria ở vùng Cremorne.

 

 

ASTN, gồm hơn 500 công ty đổi mới thể thao có trụ sở tại Úc, sẽ tiếp tục giúp các công ty trong lĩnh vực côngnghệ thể thao phát triển và mở rộng ra toàn cầu. Victoria hiện là nơi đặt trụ sở của hơn 65% các công ty côngnghệ thể thao của Úc.

 

 

Trung tâm Đổi mới Thể thao Úc sẽ củng cố hơn nữa vị trí của Victoria với tư cách là tiểu bang đi đầu tronglĩnh vực công nghệ thể thao bằng cách hỗ trợ cho các công ty mới khởi nghiệp và doanh nhân của Úc.