Thẩm phán Timothy Heffernan đã từ chức vào ngày 17 tháng 5. (ABC News)

 

NAM ÚC - Một thẩm phán của tiểu bang Nam Úc đã từ chức trong bối cảnh cuộc điều tra về "đơn khiếu nại về hành vi của ông ta".

 

Thẩm phán Timothy Heffernan, người từng phục vụ tại Tòa District Court, đã từ chức vào ngày 17 tháng 5.

 

Chánh án Tòa án District Court, Michael Evans, cho biết "Vì ngài Thẩm phán nọ không còn là quan chức tư pháp, Ủy viên Ứng xử Tư pháp đã chấm dứt cuộc điều tra mà không đưa ra bất kỳ phát hiện nào".

 

"Tòa án rất coi trọng tất cả các khiếu nại về hành vi tư pháp không phù hợp."

 

Chánh án Chris Kourakis cũng đưa ra tuyên bố cho biết ông không thể bình luận về Thẩm phán Heffernan.

Ông nói “Tuy nhiên, nói chung, cộng đồng mong đợi một cách đúng đắn rằng những người mà cộng đồng giao phó việc thực thi công lý tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi tôn trọng và khuôn phép, theo tất cả những người mà họ tương tác với nhân phẩm mà họ được hưởng.”

"Bất kỳ người nào không thể đáp ứng các tiêu chuẩn đó không nên theo đuổi nghề nghiệp tư pháp hoặc mong muốn ở lại văn phòng."

 

Tuyên bố của chính quyền cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ những nhân viên bị ảnh hưởng và họ cam kết cung cấp một nơi làm việc an toàn, toàn diện và tôn trọng.