Richard Marles và Peter Malinauskas đã đưa ra thông báo tại Osborne, phía tây bắc thành phố Adelaide. (ABC News: Guido Salazar)

 

 

NAM ÚC - Chính quyền Tiểu bang Nam Úc đang lên kế hoạch biến Doanh trại Keswick thành nhà ở sau khi ký thỏa thuận hoán đổi đất với chính phủ liên bang.

 

Chính quyền Nam Úc và chính phủ liên bang đã ký thỏa thuận mở đường cho dự án  chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân theo thỏa ước AUKUS.

 

Thỏa thuận này sẽ trao đất thuộc sở hữu của bộ quốc phòng liên bang tại Keswick, Smithfield và Cultana cho chính quyền tiểu bang.

 

Đổi lại, chính phủ liên bang sẽ mua 60 ha đất tại Osborne để làm xưởng đóng tàu ngầm mới và xây dựng một học viện đào tạo.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Úc, Richard Marles, cho biết việc hoán đổi đất đai sẽ diễn ra theo hai giai đoạn trong vòng 5 tháng tới.

Ông nói: “Đây là một bước nền tảng quan trọng cho phép chúng tôi tiến tới kế hoạch chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại tiểu bang Nam Úc”.

 

 

Richard Marles mô tả thương vụ này là một "thỏa thuận mang tính bước ngoặt". (ABC News: Guido Salazar)

 

Thủ hiến Nam Úc, Peter Malinauskas, cho biết chính quyền có kế hoạch xây dựng nhà ở tại địa điểm Keswick Barracks, rộng 13 ha, và địa điểm Smithfield, rộng 38 ha, trong khi thửa đất tại Cultana, phía bắc Adelaide, sẽ được sử dụng để phát triển một nhà máy mới sản xuất hydro.

 

Ông Malinauskas cho biết các địa điểm Keswick và Smithfield sẽ được quy hoạch tổng thể, với một phần của cả hai - lần lượt là 15% và 40% - sẽ được dành để xây dựng nhà ở giá cả phải chăng.

 

Ông Malinauskas cho biết cả hai địa điểm Keswick và Smithfield sẽ được cho Chính phủ Liên Bang thuê lại trong một thời gian để cho phép họ "chuyển đổi những gì họ đang có ra khỏi hai cơ sở đó".

Ông nói: “Thời điểm đó thực sự phù hợp với mục đích của chúng tôi, chủ yếu là vì chúng tôi phải phân vùng lại đất đai, chúng tôi phải lập quy hoạch tổng thể về đất đai, và tất cả những việc đó đều cần có thời gian”.

 

Ông Malinauskas cho biết việc hoán đổi đất đai là một trong những vụ trao đổi lớn nhất "trong lịch sử của chúng ta".

Ông nói: “Tôi không thể nói cho bạn biết những cuộc đàm phán này đã khó khăn như thế nào, nhưng chỉ nhờ cam kết tuyệt đối về hợp tác mà chúng tôi mới có thể hiện thực hóa những tham vọng đó”.