Các chuyên gia đang kêu gọi chính phủ tham vọng hơn với cải cách hưu bổng của họ để cắt giảm chi phí trong ngân sách liên bang. Nguồn: AAP / Mick Tsikas

 

AUSTRALIA - Một báo cáo của Viện Grattan tiết lộ rằng các khoản giảm thuế cho người về hưu sẽ sớm tiêu tốn nhiều hơn so với tiền già và đề xuất cải tổ lại các khoản ưu đãi giảm thuế tiền super trong ngân sách liên bang.

 

Một báo cáo mới cho biết các khoản giảm thuế cho người về hưu sẽ sớm tiêu tốn nhiều hơn tiền trợ cấp tuổi già, đòi hỏi phải tư duy lại trong ngân sách liên bang.

 

Báo cáo của Viện Grattan cho thấy việc giảm thuế hưu bổng (superannuation) tiêu tốn của ngân sách 45 tỷ đô-la một năm, tương đương khoảng 2% GDP.

 

Hai phần ba giá trị của số tiền (45 tỷ đô-la/năm) này mang lại lợi ích cho 20 phần trăm những người có thu nhập cao nhất và những người về hưu có tài khoản hưu bổng lớn đáng kể. Những ngày này trả thuế cho mỗi đô la thu nhập của họ ít hơn nhiều so với những người lao động trẻ tuổi phải đóng thuế trong tiền lương của họ.

 

Chính phủ đã ra chỉ dấu về việc cải tổ vấn đề này, thông báo vào tháng Hai rằng họ dự định giảm các ưu đãi về thuế dành cho tiền super của những người có tổng số tiền vượt quá 3 triệu đô-la.

 

Những thay đổi - hiện đang ở giai đoạn mở để tham khảo ý kiến cộng đồng thông qua Bộ Ngân khố - sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng Bảy năm 2025 và tiết kiệm khoảng 2 tỷ đô-la mỗi năm.

 

'Chương trình thừa kế'

Có bằng chứng chắc chắn cho thấy phần lớn số tiền tăng thêm cho số dư trong quỹ hưu bổng từ việc hưởng giảm thuế không bao giờ được chi tiêu.

 

Đến năm 2060, một phần ba tổng số tiền rút từ quỹ hưu bổng sẽ được thực hiện thông qua di chúc, tăng từ một phần năm hiện nay.

 

Tác giả chính của báo cáo Brendan Coates cho biết "Super đã trở thành một chương trình thừa kế do người đóng thuế tài trợ,"

"Kiềm chế giảm thuế cho tiền super là một cách có trách nhiệm để tăng doanh thu của chính phủ trong một thế giới mà chính phủ đã cam kết chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người già và chăm sóc người khuyết tật."

 

Một trong những biện pháp này có thể bao gồm đánh thuế thu nhập đối với các tài khoản hưu bổng lớn hơn 2 triệu đô-la (thay vì 3 triệu đô-la theo cải tổ của chính phủ) ở mức 30% (tiết kiệm ngân sách 3 tỷ đô-la một năm).

 

Một biện pháp cắt giảm chi phí khác là đánh thuế tất cả các khoản thu nhập hưu bổng khi nghỉ hưu ở mức 15 phần trăm, cùng tỷ lệ áp dụng cho thu nhập hưu bổng trước khi nghỉ hưu (tiết kiệm ngân sách $5,3 tỷ một năm ).

 

Báo cáo cũng đề xuất bãi bỏ các điều khoản chuyển tiếp và các khoản đồng đóng góp của chính phủ, hạ thấp mức đóng góp hưu bổng trước thuế và hạn chế giảm thuế cho những người có thu nhập cao đối với khoản đóng góp hưu bổng trước thuế của họ.

 

Ông Coates cho biết hệ thống hưu bổng là "không công bằng và không bền vững" và những thay đổi sẽ làm cho nó công bằng hơn và thúc đẩy ngân sách.

 

Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers sẽ công bố Ngân sách thứ Hai vào ngày 9 tháng Năm.

 

Số liệu mới nhất của bộ tài chính đưa ra mức thâm hụt ngân sách cho năm tài chính 2022/23 tính đến ngày 28 tháng Hai là 12,9 tỷ đô-la, giảm so với dự báo 33,4 tỷ đô-la trong ngân sách tháng Mười.

 

Khoảng chênh lệch từ 13 tỷ đô-la doanh thu cao hơn và 7,5 tỷ đô-la tiền thanh toán thấp hơn.

 

Chính phủ đã cam kết tài trợ hầu hết các sửa đổi và hạn chế chi tiêu.

 

Nhưng chính phủ cũng thừa nhận rằng doanh thu tăng sẽ không bù đắp được năm áp lực chi tiêu lớn: tài trợ cho NDIS, chăm sóc người già, y tế, quốc phòng và trả nợ.