Chính Quyền Vùng Lãnh Thổ Bắc Úc không cho biết nhân quân từ nước nào sẽ đến Úc nhưng xác nhận họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau (Bộ Quốc Phòng).

 

 

 

 

Các cơ quan hữu trách y tế của Vùng Lãnh thổ Bắc Úc cho biết một hai trăm quân nhân nước ngoài và gia đình của họ sẽ đến Vùng Lãnh thổ Bắc Úc trong tháng này, và sẽ được cách ly tại một cơ sở riêng biệt với cơ sở dành cho những người Úc hồi hương.

 

 

Các nhân viên quân sự, từ 200 đến 250 người, sẽ đến Úc để tham gia khóa huấn luyện với Trường Cao đẳng Quốc phòng Úc Đại Lợi (Australian Defence College) trong suốt tháng Giêng.

 

 

Bộ trưởng Y tế Vùng Lãnh thổ Bắc Úc, Natasha Fyles, cho biết có một số quân nhân của nhiều nước nhau sẽ tham gia khóa huấn luyện nhưng không nói rõ họ đến từ quốc gia cụ thể nào, nhưng cho biết phần lớn những quân nhân này đến từ các nước là đối tác quân sự trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

 

 

Bà cho biết thêm rằng những quân nhân này đến từ nhiều quốc gia và được kiểm dịch cách ly tại một cơ sở đang được Bộ Quốc Phòng sử dụng, những quân nhân này sẽ huấn luyện trong nhiều giai đoạn khác nhau trong suốt tháng Giêng. Và Bộ Quốc phòng sẽ cung cấp sự an toàn ninh cho những cuộc huấn luyện này.

 

 

Bà Fyles cho biết tất cả những quan ngại xung quanh việc cách ly riêng biệt đang được thực hiện và sắp xếp cho các quân nhân nước ngoài và gia đình của họ một cách kỹ lưỡng.

 

Bà nói: “Chúng tôi đã làm việc kỹ lưỡng với Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng quốc tế, và chúng tôi cảm thấy yên tâm với thỏa thuận đã được đưa ra.”

 

 

Bộ Quốc Phòng Úc Đại Lợi (ADF) nối lại việc đào tạo quốc tế 'có giới hạn'.

 

Lực lượng Quốc Phòng Úc Đại Lợi (ADF) cho biết chương trình huấn luyện này tại Vùng Lãnh Thổ Bắc Úc là một phần của chương trình đào tạo quốc tế thường xuyên dành cho các đối tác quân sự nước ngoài.

 

 

Phát ngôn viên của ADF cho biết: “Tất cả các quan chức quân sự nước ngoài và gia đình của họ sẽ đến Darwin và thực hiện việc cách ly kiểm dịch, trước khi tiếp tục đến các địa điểm tập huấn chính của họ ở Vùng Lãnh thổ Thủ đô Úc, tiểu bang New South Wales và tiểu bang Victoria”.

 

 

ADF cho biết tất cả những người quân nhân tới Úc tập huấn sẽ trải qua thời gian cách ly có giám sát bắt buộc trong 14 ngày và  phải có kết quả xét nghiệm coronavirus âm tính trước khi rời khỏi vùng cách ly.

 

 

Phát ngôn viên của ADF nói : “Việc cách ly kiểm dịch đối với quân nhân nước ngoài và những người trong gia đình họ chủ yếu được sắp xếp bởi Bộ Quốc phòng, và sẽ không ảnh hưởng đến việc tiếp nhận người Úc đang muốn trở về nhà”.

(Theo abc.net.au)