Thủ tướng Morrison xác định tầm quan trọng của việc tự chủ công nghệ quan trọng - Ảnh: The Coversation

 

 

 

 

AUSTRALIA - Ngày 17/11, Thủ tướng Scott Morrison công bố Kế hoạch chi tiết về Công nghệ quan trọng (BCT) – một bản chiến lược bảo vệ và phát triển những công nghệ có vai trò quan trọng với an ninh quốc gia.

 

 

BCT xác định 63 công nghệ mà Úc không thể để quốc gia khác thống trị, trong đó có mạng 5G và 6G, hệ thống mạng tiên tiến, công nghệ gien, công nghệ kháng sinh mới, trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học, blockchain, điện toán hiệu suất cao, công nghệ bảo vệ an ninh mạng, robot, một số lĩnh vực vật lý lượng tử,…

 

 

Thủ tướng Morrison nói : “Trong đa số trường hợp, các thị trường phong phú hoạt động tốt có thể đáp ứng nhu cầu công nghệ của chúng ta. Nhưng trong trường hợp công nghệ quan trọng, chúng ta cần đảm bảo Úc có thể tiếp cận và sử dụng công nghệ quan trọng một cách an toàn đáng tin cậy bất kể lúc nào”.

 

 

Thủ tướng Morrison phát biểu “BCT đặt ra tầm nhìn cho công tác bảo vệ và phát triển công nghệ quan trọng vì lợi ích quốc gia chúng ta, nhằm mục đích cân bằng giữa cơ hội kinh tế và rủi ro an ninh của công nghệ quan trọng, cung cấp khuôn khổ phù hợp cho phát triển công nghệ ở trong nước cũng như với quốc gia cùng chí hướng”.

 

 

Bản kế hoạch nêu 4 mục tiêu cho Úc: tiếp cận được công nghệ quan trọng và hệ thống an toàn, được công nhận là đối tác đáng tin cậy và an toàn về công nghệ quan trọng; bảo tồn tính toàn vẹn của nghiên cứu địa phương nhằm tối đa hóa quyền sở hữu trí tuệ của chúng, hỗ trợ phục hồi khu vực và định hình môi trường quốc tế tạo điều kiện cho xây dựng các thị trường mở, đa dạng, cạnh tranh cũng như cho sáng tạo công nghệ một cách an toàn đáng tin cậy.

 

 

Để bảo vệ công nghệ quan trọng, Úc có thể áp đặt hạn chế với hoạt động hợp tác nghiên cứu với đơn vị nước ngoài của các đại học.

 

 

Trong số 63 công nghệ nêu trong BCT, Úc ban đầu sẽ tập trung nguồn lực cho 9 công nghệ – đứng đầu là công nghệ lượng tử. Thủ tướng Morrison cam kết đầu tư 73 triệu đô-la để thương mại hóa nghiên cứu lượng tử, tạo liên kết với thị trường toàn cầu cùng chuỗi cung ứng. Chính phủ Úc chuẩn bị xây dựng chiến lược lượng tử quốc gia, lập ủy ban phụ trách lĩnh vực lượng tử.

 

 

 

Công nghệ lượng tự khai thác sức mạnh của vật lý lượng tử để mang lại ứng dụng vào thực tiễn - Ảnh: University of Sussex

 

 

 

 

Công nghệ lượng tử là ngành khoa học khai thác sức mạnh của vật lý lượng tử để mang lại ứng dụng vào thực tiễn, từ chăm sóc sức khỏe, tài chính đến trí tuệ nhân tạo, dự báo thời tiết.

                           

 

Cam kết đầu tư từ Thủ tướng Morrison được giới công nghệ hoan nghênh. Ông Ron Gauci, người đứng đầu Hiệp hội Công nghệ thông tin Úc Đại Lợi, nói : “Công nghệ lượng tử có tiềm năng trở thành ngành công nghiệp tỷ đô tạo ra hàng nghìn việc làm cho người Úc”.