ADELAIDE - Một nhóm các nhà khoa học thuộc Tổ Chức Nghiêm Cứu Công Nghiệp Và Khoa Học Liên Bang Úc  (CSIRO)  cảnh báo nhiều đã cá chết và tảo nở hoa ở sông Murray River có thể là do tro và tàn tích bị trôi vào dòng sông gần khu vực cháy rừng.