Sinh viên đại học ở Úc rớt nhiều môn học có thể mất các khoản vay trợ giúp HECS, nguồn: Pixabay StockSnap

 

 

 

Theo một đề xuất mới của chính phủ liên bang, các sinh viên Úc bậc đại học sẽ phải chịu áp lực tài chính để duy trì điểm số của mình hoặc có khả năng bị mất trợ cấp học phí hoặc khả năng tiếp cận các khoản vay của chính phủ.

 

 

Sinh viên đại học bị đánh rớt một nửa số môn học trong năm thứ nhất có thể mất hỗ trợ tài chính theo đề xuất mới của chính phủ liên bang nhằm hạn chế các khoản nợ tăng vọt.

 

 

 

  • Sinh viên rớt 50% môn học trong năm đầu có thể mất sự hỗ trợ tài chính theo đề xuất mới của chính phủ
  • Chuyển đổi ngành học phù hợp sẽ là giải pháp đối với những sinh viên này
  • Năm 2018-19, chính phủ nắm giữ khoản nợ HELP $66.6 tỉ đô la, 15% không có khả năng thu hồi

 

 

Chính phủ đang nhắm mục tiêu vào những sinh viên đang ngày càng nợ nần chồng chất khi đăng ký quá tải nhiều môn học, đôi khi ở nhiều trường cùng lúc.

 

Các trường đại học sẽ phải nỗ lực hơn nữa để đánh giá tính phù hợp của điểm số học tập trong các khóa học đã chọn và theo dõi liên tục tiến độ học hành của sinh viên.

 

Tổng trưởng Giáo dục Dan Tehan tuyên bố đến 6 phần trăm sinh viên đại học không đạt kết quả tất cả các môn học trong năm đầu tiên.

Hôm thứ Năm, Ông Tehan nói “Điều chúng tôi không muốn là sinh viên đăng ký các khóa học và sau đó chọn học các môn mà rõ ràng là họ không có sự chuẩn bị hoặc không có thái độ đúng đắn để hoàn thành chúng, và rồi họ thất bại”.

 

Theo đề xuất, một sinh viên không đạt yêu cầu một nửa trong số tám môn học đầu tiên của họ trong phạm vi một bằng cấp sẽ mất quyền tiếp cận một suất được chính phủ trợ cấp và các khoản vay trợ giúp sinh viên.

 

Tuy nhiên, các nhà cung cấp giáo dục bậc đại học sẽ có toàn quyền quyết định nếu thành tích của học sinh bị ảnh hưởng bởi các trường hợp ngoại lệ.

 

Ông Tehan nói  “Điều cuối cùng chúng tôi muốn là sinh viên tham gia một khóa học chứ không phải chuyện nhận được bằng cấp, nhưng sau đó, sẽ phải trả nợ cho khóa học đó”.

 

Ông muốn các trường đại học hợp tác chặt chẽ với sinh viên nếu họ gặp khó khăn bằng cách cung cấp hỗ trợ hoặc đề xuất một khóa học khác.

 

 

“Điều này nhằm giúp sinh viên hiểu rằng sự hỗ trợ sẵn có ở đó và con đường để đi chỉ là không chống chất nợ lên khi thi trượt các môn”.

 

Tỷ lệ hoàn thành khoá học thấp sẽ không bị tính dồn nếu một sinh viên thay đổi khóa học.

 

Chính phủ đang nắm giữ khoản nợ HELP trị giá tới $66.6 tỷ đô la trong năm 2018/19.

 

Hơn 15 phần trăm số tiền đó dự kiến ​​sẽ không được hoàn trả.

 

Phát ngôn nhân về giáo dục của Đảng Lao động, Tanya Plibersek, nói rằng thông báo này tạo ra một sự phân tâm khỏi các vấn đề khác mà hệ thống đang phải đối mặt.

 

Bà Plibersek nói với các phóng viên  “Vấn đề thực sự ở đây là vào thời điểm hàng trăm ngàn người đang đứng vào hàng ngũ những người thất nghiệp, chính phủ này lại đang khoá cửa trường TAFE trước họ, đang khoá cánh cửa các trường đại học trước mặt họ,”

“Nếu chúng ta cấm mọi người không được học hành, chúng ta đang đuổi họ ra khỏi công ăn việc làm.”

 

 

Đề xuất cải tổ trường đại học của chính phủ Morrison cũng bao gồm kế hoạch tăng hơn gấp đôi chi phí học hành ở các chuyên ngành khoa học nhân văn để hướng sinh viên đến các lĩnh vực như toán học và giảng dạy.

 

 

Nhưng kế hoạch đó đã gây ra tranh chấp giữa Đảng Tự do và đối tác yếu hơn của họ là Đảng Nationals, những người này lo ngại chương trình có thể thúc đẩy sự bất bình đẳng trong vùng nông thôn nước Úc.