Hình ảnh một cây cần sa. Nguồn: AAP

 

 

AUSTRALIA - Đảng Hợp pháp Hóa Cần Sa đã tạo nên lịch sử, khi cùng lúc tung ra dự luật nhằm hủy bỏ tính chất hình sự của cá nhân sử dụng tại 3 tiểu bang. Các dự luật tại Victoria, New South Wales và Tây Úc, sẽ cho phép việc sử dụng và sở hữu một số lượng nhỏ cần sa. Các dự luật nầy sẽ giúp 3 tiểu bang có cùng luật lệ với Lãnh thổ Thủ Đô ACT.

 

Quốc hội tại ba tiểu bang Victoria, New South Wales và Tây Úc đã đồng thời được đệ trình các dự luật để phi hình sự hóa cần sa.

 

Dự luật được giới thiệu bởi đảng Hợp Pháp Hóa Cần Sa, sẽ cho phép người lớn sở hữu tới 50 gram cần sa và trồng tối đa sáu cây cần sa tại nhà.

 

Jeremy Buckingham là thành viên của ‘Legalise Cannabis New South Wales’.

 

Ông nói rằng việc giới thiệu các dự luật trên khắp ba tiểu bang, đánh dấu tiến bộ đáng kể cho cải cách luật cần sa ở Úc.

Ông Jeremy Buckingham nói "Đó là một ngày lịch sử cho cải cách luật cần sa ở Úc, lần đầu tiên chúng ta thấy một cách tiếp cận phối hợp, để hợp pháp hóa cần sa trên toàn quốc".

"Hôm nay tại New South Wales, tôi sẽ giới thiệu một dự luật vào quốc hội, nhằm hợp pháp hóa cần sa của chúng tôi, quy định về dự luật sử dụng của cá nhân một người lớn, quả là một ngày lịch sử”.

 

Trong khi đó bà Rachel Payne, là thành viên của ‘Đảng Hợp pháp hóa Cần sa của Victoria’.

Bà nói rằng luật pháp thực hiện các bước quan trọng, hướng tới việc giải quyết các vấn đề quan trọng với lệnh cấm, bao gồm cả việc xử phạt không cân xứng đối với một số nhóm người nhất định.

Bà Rachel Payne nói "Việc cấm đoán đang làm tổn thương mọi người".

"Chúng tôi biết rằng khi nói đến lệnh cấm, phần lớn những người trẻ tuổi, đó là những người bản địa, đặc biệt là phụ nữ Thổ dân và chính những người có nguồn gốc đa dạng về văn hóa là mục tiêu, khi hình sự hóa cải cách cần sa".

"Có 10 ngàn vụ bắt giữ hàng năm vì tội phạm liên quan đến cần sa và 92% trong số đó chỉ vì sở hữu".

"Bây giờ, cứ 10 người thì có một người phải ngồi tù, đó là 900 người mỗi năm bị hình sự hóa chỉ vì sở hữu cần sa”.

 

Được biết các dự luật được đề nghị, mô phỏng theo các quy định của A-C-T được giới thiệu hơn 3 năm trước.

 

Một số tiểu bang đã nới lỏng các quy định về cần sa y tế, nhưng không đồng ý với triển vọng hợp pháp hóa.

 

Khi Thủ hiến Daniel Andrews được hỏi liệu ông có ủng hộ hay không, ông từ chối bình luận về dự luật được đề xuất, nhưng nói rằng những mâu thuẫn tồn tại cần phải được giải quyết.

 

Ông Daniel Andrews nói "Nếu bạn giữ quan điểm của bác sĩ điều trị của bạn chống lại luật lái xe ma túy của chúng tôi, rất khó để dung hòa cả hai điều này".

"Vì vậy có một số công việc đang diễn ra trong không gian đó và điều này hết sức quan trọng, chúng tôi không muốn có rào cản đối với những người nhận được sự chăm sóc và điều trị mà họ cần đến”.

 

Trong khi đó đảng ‘Hợp pháp hóa Cần sa’ cho biết dự luật của họ vẫn sẽ cấm lái xe dưới ảnh hưởng của ma túy và sẽ duy trì luật hiện hành bảo vệ những người chưa đủ tuổi khỏi ma túy.

 

Ông Brian Walker từ Hội đồng Lập pháp Tây Úc, cho biết hầu hết mọi người sử dụng cần sa đang làm như vậy, vì lý do y tế hoặc quản lý căng thẳng và khung pháp lý hiện tại để đối phó với chất này là không phù hợp.

 

Ông nói rằng, Liên đảng và đảng Lao động nên giữ một tâm trí cởi mở.

Ông Brian Walker nói "Chúng tôi hoàn toàn biết rằng, các đảng lớn sẽ không ủng hộ cách tiếp cận này, không phải vì họ không tin vào cần sa".

"Đó là bởi vì họ sợ rằng nếu họ bị coi là mềm mỏng với ma túy, họ có thể mất cử tri".

"Bây giờ sự thật là dân chúng thực sự ủng hộ luật pháp, ít nhất là hợp pháp hóa cần sa”.

 

Còn ông Buckingham nói rằng, cải cách luật cần sa được ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng và việc giới thiệu dự luật, sẽ thúc đẩy cuộc thảo luận rất cần thiết về thay đổi luật pháp.

Ông nói "Những gì chúng tôi đang đề nghị là một cuộc cải cách khiêm tốn và có trách nhiệm".

"Đó là một lượng cần sa rất nhỏ, chỉ 50 gram cần sa để sử dụng cá nhân và với sáu cây trồng cho một hộ gia đình, là một lượng cần sa khiêm tốn để mọi người chỉ có thể trồng, sở hữu và sử dụng bởi người lớn".

"Cải cách luật cần sa đã quá hạn và chúng tôi sẽ đưa nó ra quốc hội".

"Chúng tôi sẽ tạo ra cuộc tranh luận trong cộng đồng và hầu hết người Úc ủng hộ cải cách luật cần sa”.