Ảnh: AAP / Ben Birchall

 

 

Chính quyền Daniel Andrews sẽ miễn học phí cho người dân Victoria theo học ngành Giáo viên Trung học, nhằm tăng cường lực lượng lao động trong trường học tại tiểu bang.

 

Thủ hiến Daniel Andrews và Bộ trưởng Giáo dục Natalie Hutchins đã đưa ra thông báo trên khi ghé thăm trường Saltwater P-9 College ở Point Cook hôm 12/9. Đây là một phần của gói tài trợ trị giá 229,8 triệu đô-la để phát triển lực lượng lao động trong các trường học.

 

Thủ hiến Andrews nói “Giáo viên làm thay đổi cuộc đời – chỉ đơn giản thế thôi. Điều này có nghĩa là sẽ có ít rào cản hơn đối với người dân Victoria khi nghĩ đến nghề dạy học, và có thêm nhiều giáo viên giỏi hơn cho ngành giáo dục của tiểu bang chúng ta.”

 

Khoản đầu tư lên tới 93,2 triệu đô-la sẽ cung cấp các học bổng hỗ trợ chi phí học tập và sinh hoạt cho sinh viên ngành giáo dục, tương tự như sáng kiến Free Nursing nhằm tăng số lượng nhân viên y tế của tiểu bang.

 

Học bổng này dành cho tất cả sinh viên theo học ngành giáo viên trung học (secondary school teacher) vào năm 2024 và 2025, và sinh viên sẽ nhận được toàn bộ học bổng nếu họ làm việc tại các trường công lập ở Victoria trong hai năm sau khi tốt nghiệp. Ước tính sáng kiến này sẽ hỗ trợ khoảng 4.000 giáo viên tương lai mỗi năm.
 

Giá trị học bổng là $18.000 cho chương trình cử nhân 4 năm, hoặc $9.000 cho chương trình thạc sĩ 2 năm.

 

Chính phủ sẽ dành ra thêm 27 triệu đô-la để khuyến khích các giáo viên đến từ Victoria, từ tiểu bang khác, hoặc từ nước ngoài đảm nhận các vị trí ở vùng nông thôn và các vị trí khó tuyển dụng trong hệ thống trường công lập.

 

Ngoài ra, 95,7 triệu đô-la sẽ được dùng để mở rộng sáng kiến Khởi đầu Nghề nghiệp (Career Start) nhằm cung cấp cho các giáo viên mới tốt nghiệp thêm thời gian để soạn giáo án, cố vấn và hỗ trợ chuyên môn để giúp họ phát triển trong năm đầu tiên đi dạy.

 

Bắt đầu từ năm 2025, Tiểu bagn Victoria cũng sẽ thử nghiệm một chương trình, trong đó cho phép sinh viên ngành giáo dục làm việc có trả lương tại trường học, đồng thời cung cấp lộ trình cho các nhân viên hỗ trợ giáo dục học thêm bằng cấp về giảng dạy.

 

Gói tài trợ của chính phủ Victoria hỗ trợ năm lĩnh vực ưu tiên chính được tất cả các khu vực pháp lý của Úc đồng ý, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong ngành giáo dục: thu hút, tuyển dụng và phân bổ, hỗ trợ giáo viên mới tốt nghiệp, giữ chân giáo viên, phát triển sự nghiệp và tính linh hoạt.

 

Bên cạnh đó, chính phủ Victoria cũng đầu tư 204,8 triệu đô la cho các sáng kiến về lực lượng lao động trong Ngân sách Victoria 2023/24, và 779 triệu đô la để giảm thời gian giảng dạy trực tiếp tối đa của giáo viên.

 

Bộ trưởng Giáo dục Natalie Hutchins nói “Số lượng giáo viên ở Victoria đang tăng lên và điều đó không phải là ngẫu nhiên – chúng tôi đang thực hiện hàng loạt sáng kiến giúp tăng số lượng giáo viên đã đăng ký ở Victoria lên gần 5.000 từ năm 2020 đến năm 2022.”