Cánh đồng chăm thả Buckleboo Station sẽ được dùng làm khu vực thu giữ và loại bỏ khí carbon.  (Ảnh: Australian Integrated Carbon)

 

 

 

 

NAM ÚC - Hai cánh đồng mục vụ ở vùng hẻo lánh của tiểu bang Nam Úc được thiết lập để trở thành hai trong số các cánh đồng thu giữ và loại bỏ carbon lớn nhất của tiểu bang.

 

 

Hai cánh đồng Buckleboo và Yudnapinna được quy hoạch để bảo đảm kế hoạch thu giữ và loại bỏ hơn ba triệu tấn carbon trong 25 năm tới.

 

 

Tổ chức AI Carbon quản lý kế hoạch trên cho cả hai cánh đồng, và giám đốc điều hành Adam Townley cho biết chúng nằm trong số những dự án lớn nhất ở tiểu bang Nam Úc.

 

 

Cộng cả hai cánh đồng này lại, dự án này sẽ loại bỏ một khối lượng carbon tương đương lượng thí thải trung bình của 20,000 chiế xe hơi mỗi năm trong 25 năm tới.

 

 

Ông Townley nói: “Chúng sẽ nằm trong 10 phần trăm các dự án hàng đầu ở tiểu bang Nam Úc, và có một số chủ đất khác cũng đang xem xét các cơ hội cho các dự án thu giữ carbon.”

 

 

Những cánh đồng như cánh đồng Buckleboo Station sẽ rất cần thiết trong việc loại bỏ khí carbon.(Ảnh: Australian Integrated Carbon)

 

 

 

Các dự án loại bỏ carbon được công bố trong cuộc đấu giá bởi Quỹ Giảm thiểu phát thải (Emissions Reduction Fund - ERF).

 

Trong cuộc đấu giá cuối cùng vào tháng Mười, khi các cánh đồng Buckleboo và Yudnapinna được chọn cho các dự án của họ, ERF đã bảo đảm các dự án có tổng trị giá 6,6 triệu tấn carbon trong số các dự án trị giá hơn 115 triệu đô-la.

 

 

Ông Townley cho biết với giá carbon hiện tại khoảng 37 đô-la/tấn, các dự án như thế này có khả năng kiếm được 40 triệu đô-la trong vòng 25 năm tới.

 

 

Ông nói: “Tôi nghĩ những người chăn nuôi phải xem carbon như một phần trong tổng số tiền có được từ doanh thu của họ.”

 

"Canh tác carbon (carbon farming) sẽ không hiệu quả với tất cả mọi người, nhưng đối với những người làm được nó, nó sẽ là một khoản vốn lớn trong các công việc canh tác của họ."

 

 

Ông Townley cho biết cả hai cánh đồng trên sẽ cần phải quản lý chặt chẽ việc chăn thả trên nhiều khu vực của cánh đồng liên quan đến công việc và tiến trình canh tác carbon.