Thuật ngữ NDIS

Dễ đọc

 

 

 

 

Danh sách Từ ngữ NDIS

 

Tài liệu này giải thích các từ ngữ được sử dụng trong NDIS

 

  Mẫu Yêu cầu Sử dụng

 

Một mẫu quý vị điền chi tiết mà NDIA sử dụng để quyết định xem quý vị có hội đủ điều kiện để nhận được chương trình bao trọn NDIS hay không.

 

 

 

Các yêu cầu về Sử dụng

Để được hưởng NDIS quý vị phải

• bị khuyết tật sẽ không biến mất

• dưới 65 tuổi

• sinh sống ở Úc

• là công dân Úc hoặc có giấy tờ đặc biệt nói rằng quý vị được phép sinh sống ở Úc.

 

 

 

Người chăm sóc

Một người làm nhiệm vụ chăm sóc người khuyết tật.

Người chăm sóc không được trả công và thường là thân nhân.

 

 

Lựa chọn và chủ động

Với NDIS quý vị là người chọn những gì quan trọng đối với quý vị.

Quý vị quyết định mình hưởng trợ giúp nào và ai trợ giúp quý vị.

 

 

 

Tham gia sinh hoạt trong cộng đồng

Những cách để mọi người tham gia sinh hoạt trong cộng đồng của họ.

 

 

 

Dịch vụ cộng đồng

Các hoạt động và dịch vụ mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng.

Nhà thờ, câu lạc bộ thể thao, thư viện, các nhóm.

 

 

 

Tình trạng khuyết tật

Tình trạng khuyết tật sẽ không biến mất

• khiếm khuyết về giác quan như điếc

• khuyết tật về thể chất

• khuyết tật về trí tuệ

• khuyết tật tâm lý xã hội xuất phát từ vấn đề sức khoẻ tâm thần.

 

 

 

Can thiệp Sớm Giai đoạn Đầu đời - ECEI (Early Childhood Early Intervention)

Trợ giúp đứa trẻ khuyết tật khi còn nhỏ để làm cho cuộc sống của em khá hơn về sau này.

 

 

Hội đủ điều kiện

Có nghĩa là nếu quý vị đạt các quy định của người có thể được hưởng chương trình bao trọn NDIS.

 

NDIS sử dụng Mẫu Yêu cầu Sử dụng để quyết định xem quý vị có thể được hưởng NDIS hay không.

 

 

Trợ giúp chính thức

Trợ giúp quý vị thanh toán bằng chương trình bao trọn NDIS của quý vị.

 

 

Triển khai toàn bộ chương trình

Khi người đủ điều kiện sẽ được hưởng NDIS.

 

 

 

Các trợ giúp được tài trợ

Các trợ giúp mà NDIS sẽ trả chi phí.

 

Các trợ giúp để giúp quý vị thực hiện các sinh hoạt hàng ngày và đạt được các mục tiêu của mình.

 

 

 

Những mục tiêu

Những điều quý vị muốn đạt được trong tương lai, sẽ giúp quý vị có cuộc sống tốt đẹp.

 

 

 

Người giám hộ

 

Một người có thể lựa chọn một cách hợp pháp cho người khuyết tật.

 

 

 

Trợ giúp không chính thức

Trợ giúp từ những người thân quen của quý vị như gia đình, bạn bè và hàng xóm.

 

 

 

Phương thức bảo hiểm

NDIS trợ giúp mọi người càng sớm càng tốt để làm cho cuộc sống tốt hơn về sau này.

 

 

Các nguyên tắc bảo hiểm

Mỗi người Úc bị khuyết tật bẩm sinh hoặc bị khuyết tật không bẩm sinh sẽ nhận được các trợ giúp cần thiết đối với họ.

 

 

 

Trải nghiệm trong cuộc sống liên quan đến khuyết tật

Trải nghiệm trong cuộc sống liên quan khuyết tật của quý vị.

 

 

 

Điều phối viên Khu vực Địa phương (LAC-Local Area Coordinator)

 

Là người giúp quý vị soạn thảo kế hoạch của quý vị và được hưởng chương trình bao trọn NDIS.

 

Họ có thể giúp quý vị quản lý kế hoạch của quý vị và nhận được các trợ giúp và dịch vụ.

 

 

 

Các dịch vụ chính mạch

Các dịch vụ mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng.

Chẳng hạn như dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở và việc làm.

 

 

 

Thị trường

 

Những người điều hành dịch vụ hoặc có những thứ để bán cho người có chương trình bao trọn NDIS.

 

 

 

Đội ngũ nhân viên đa ngành

 

Một nhóm người có kỹ năng khác nhau cùng làm việc với nhau để trợ giúp một người diện NDIS.

 

 

 

NDIA

 

Cơ quan Bảo hiểm Người khuyết tật Toàn quốc Nhân viên của chính phủ, điều hành NDIS.

 

 

 

 

NDIS

 

Chương trình Bảo hiểm Người khuyết tật Toàn quốc.

Một phương thức mới để trợ giúp người khuyết tật và gia đình họ.

 

 

 

Người được đề cử

 

Là người có thể quyết định giùm cho một người cần được giúp chọn lựa nhưng không có cha mẹ hoặc người giám hộ.

 

 

Người tham gia

Người khuyết tật diện NDIS.

 

 

 

Báo cáo của người tham gia

Thông tin về người diện NDIS

• nơi họ sinh sống và với ai

• bạn bè và gia đình

• các trợ giúp họ nhận được

• những gì họ làm hàng ngày

• các mục tiêu của họ.

 

 

 

Người khuyết tật

Người cần được trợ giúp để làm những việc như

• mặc quần áo

• đi lại

• hiểu các thứ

• kết bạn

• tìm việc làm.

 

 

 

Kế hoạch

Mọi người diện NDIS đều có một kế hoạch.

Nhân viên lập kế hoạch của quý vị sẽ lập danh sách những điều cần thiết để quý vị đạt được mục tiêu của mình.

Kế hoạch của quý vị cho biết quý vị nhận được ngân khoản gì và các trợ giúp nào.

 

 

 

 

Riêng tư

 

Thông báo Bảo mật của NDIA cho quý vị biết

• NDIA cần biết thông tin gì về quý vị

• những người NDIA có thể yêu cầu cung cấp thông tin về quý vị

• tại sao NDIA cần thông tin này

• NDIS làm những gì với thông tin này.

 

 

 

Cơ sở cung cấp

Ai đó điều hành dịch vụ hoặc có những thứ để bán cho người có chương trình bao trọn NDIS.

Mọi người có thể chọn cơ sở cung cấp họ muốn sử dụng và đổi cơ sở cung cấp nếu họ không hài lòng.

NDIS có danh sách các cơ sở cung cấp hợp lệ.

 

 

 

Khuyết tật tâm lý xã hội

Khi những vấn đề sức khoẻ tâm thần của một người nào đó gây ra tình trạng khuyết tật.

Những người này có thể được hưởng NDIS.

 

 

 

Hợp lý và cần thiết

Hợp lý có nghĩa là nó công bằng.

Cần thiết có nghĩa là quý vị thực sự cần nó.

NDIS sẽ cấp ngân khoản cho những thứ công bằng và thực sự cần thiết để quý vị có cuộc sống tốt đẹp.

 

 

 

Lĩnh vực

Các doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật.

Các nhóm người bênh vực người khuyết tật.

 

 

 

Tự quản lý (ngân khoản tài trợ)

Khi một người nào đó trả tiền thẳng cho cơ sở cung cấp bằng ngân khoản NDIS của họ.

Một người nào đó có thể quản lý toàn bộ hoặc một phần ngân khoản NDIS của họ.

 

 

 

Tự quản lý

Một người nào đó cần được giúp đỡ nhiều ít để

• thực hiện những việc hàng ngày

• chọn lựa

• tự quản lý tiền bạc

• biết nên làm gì nếu họ có vấn đề.

 

 

 

Thỏa thuận dịch vụ

 

Văn bản giải thích những trợ giúp gì mà cơ sở cung cấp sẽ cung cấp cho quý vị và quý vị sẽ trả chi phí bằng cách nào.

 

 

 

Nhà cung cấp

Ai đó bán những thứ như thiết bị để giúp trợ giúp người khuyết tật.

 

 

 

Các trợ giúp

Những điều giúp người khuyết tật thực hiện các sinh hoạt hàng ngày để có thể tham gia sinh hoạt trọng cộng đồng và đạt được các mục tiêu của họ.

 

 

 

Lực lượng lao động

Những người làm việc với người khuyết tật.

 

 

ndis.gov.au    Thuật ngữ NDIS