Nguồn: AAP

 

AUSTRALIA - Số người đậu bài kiểm tra quốc tịch Úc đã giảm mạnh dưới thời chính phủ Albanese. Phía Liên đảng cáo buộc Đảng Lao động đã bỏ bê việc “dạy cho những công dân mới ý nghĩa của việc trở thành người Úc”.

 

Trong bối cảnh làn sóng di dân sau đại dịch gia tăng và áp lực lên chính phủ liên bang trong việc quản lý mức độ nhập cư, dữ liệu mới của Bộ Nội vụ tiết lộ hơn 100.000 người đã trượt bài kiểm tra quốc tịch trong khoảng thời gian 14 tháng từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023.

 

Bài kiểm tra quốc tịch, bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm về quyền tự do ngôn luận, tầm quan trọng của dân chủ và pháp quyền, yêu cầu một người phải trả lời đúng 5 câu hỏi về các giá trị của Úc và đạt ít nhất 75% điểm để vượt qua.

 

Dữ liệu của chính phủ cho thấy tỷ lệ đậu bài thi quốc tịch dưới thời Đảng Lao động đã giảm xuống 65% so với khoảng 80% của thời Liên đảng từ năm 2017 đến năm 2021.

 

Cụ thể từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, đã có 288.603 bài kiểm tra được hoàn thành, nhưng chỉ có 187.574 trong số đó vượt qua.

 

Những người đã làm bài kiểm tra trong hai năm qua đã sống ở Úc ít nhất từ năm 2019.

 

Lý‎ do khiến tỷ lệ trượt bài thi quốc tịch tăng lên vẫn chưa rõ, nhưng cần lưu ý rằng bài thi quốc tịch được chính phủ Morrison cập nhật lần cuối vào tháng 11 năm 2020, trong đó bao gồm “phần dành riêng cho các giá trị của Úc”, và người dự thi phải trả lời đúng nếu không sẽ tự động trượt.

 

Trong đó cũng bao gồm các câu hỏi về những gì đã xảy ra vào ngày 1 tháng 1 năm 1901, các ví dụ về bình đẳng và tự do ngôn luận ở Úc, trưng cầu dân ý là gì, cơ quan nào của chính phủ có quyền giải thích và áp dụng luật, vai trò của toàn quyền và liệu mọi người có nên nỗ lực học tiếng Anh.

 

Tỷ lệ đậu bài thi quốc tịch đã giảm đều đặn kể từ khi những câu hỏi đó được đưa ra.

 

Bộ trưởng Di trú Andrew Giles cho biết chính phủ đã “cam kết xây dựng một hệ thống công dân công bằng, hiệu quả và toàn diện”.

 

Các quy định hiện hành nêu rõ rằng mặc dù việc trượt bài kiểm tra không ảnh hưởng đến thị thực thường trú của một người hoặc ngăn cản họ sống ở Úc, nhưng “nếu bạn không vượt qua bài kiểm tra sau ba lần, chúng tôi có thể từ chối đơn đăng ký của bạn”.

 

Người phát ngôn của phe đối lập về di trú và quốc tịch Dan Tehan cho biết chính phủ chưa làm đủ để giáo dục những người có nguyện vọng trở thành công dân Úc về các giá trị và lịch sử của Úc.

 

Ông Tehan nói “Chính quyền Albanese quá bận rộn trong việc cấp thị thực đến mức họ đã bỏ qua việc dạy cho những công dân mới ý nghĩa của việc trở thành người Úc,”

“Đảng Lao động không đầu tư vào các giá trị của Úc và quyền công dân Úc và đây là kết quả, các hội đồng từ chối các nghi lễ công dân vào Ngày Quốc khánh Úc và tỷ lệ đậu kỳ thi quốc tịch giảm.”

 

Tháng trước, ông Tehan đã chỉ trích chính phủ vì đã cho phép tới 81 hội đồng hủy bỏ các buổi lễ nhận quốc tịch vào ngày 26 tháng 1 và cam kết rằng Liên Đảng sẽ buộc chính quyền địa phương phải tổ chức lại các buổi lễ này.