Ngân sách liên bang đưa ra kế hoạch cho phép các bậc cha hoặc mẹ đơn thân mua được nhà với số tiền đặt cọc chỉ 2 phần trăm. (9News).

 

 

 

 

 

 

Cha, mẹ đơn thân sẽ được chính phủ liên bang hỗ trợ để mua được nhà, theo các biện pháp được đưa ra trong kế hoạch ngân sách vừa qua.

 

 

Chính phủ sẽ đứng ra bảo lảnh 18% giá mua nhà cho các bậc cha, mẹ đơn thân có con phụ thuộc, với chương trình dành cho 10,000 người.

 

 

Chương trình này cho phép các bậc hoặc cha mẹ đơn thân có con phụ thuộc mua nhà với số tiền đặt cọc chỉ 2 phần trăm.

 

 

Nhưng 10,000 căn nhà đó sẽ không có sẵn cùng một lúc, và kế hoạch này sẽ được trải dài trong bốn năm.

 

 

Phe đối lập cảnh báo kế hoạch này chưa đủ mạnh, và nói rằng kế hoạch này sẽ chỉ giúp được một phần nhỏ các bậc cha hoặc mẹ đơn thân trên khắp đất nước.

 

 

Đảng Lao động cho biết kế hoạch này sẽ giúp "được một chút nhưng không đủ".

 

 

Phát ngôn viên phụ trách nhà ở của đảng Lao động, Jason Clare, cho biết "Có khoảng một triệu gia đình cha, mẹ đơn thân trên khắp nước Úc"

 

"Điều này sẽ giúp ích cho khoảng 10,000 người mỗi năm. Nói cách khác, cứ 100 người thì có một người."

 

 

 

Nhưng, Bộ trưởng Bộ Gia cư, Michael Sukkar, cho biết chương trình này chắc chắn là sự trợ giúp đáng kể cho các bậc cha, mẹ đơn thân đang cố gắng tham gia vào thị trường nhà ở.

 

 

Bộ Trưởng Bộ gia cư nói: “Rào cản đối với các bậc cha, mẹ đơn thân có nguồn thu nhập duy nhất muốn mua nhà ở là việc có được số tiền đặt cọc đó.”

 

"Bảo lãnh về nhà ở dành cho gia đình sẽ giúp các bậc cha, mẹ đơn thân vượt qua rào cản đó.”

 

"Chính quyền Morrison tin rằng tất cả những người Úc có nguyện vọng mua nhà nên được trao cho cơ hội đó."

 

 

 

Trước khi đưa ra báo cáo ngân sách mà Tổng trưởng Ngân khố và Thủ tướng đã tuyên bố là đặc biệt tập trung vào việc giúp đỡ phụ nữ, chính phủ lập luận rằng chính sách Bảo lãnh Nhà ở Dành Gia đình (Family Home Gaurantee) sẽ cụ thể giúp đỡ cho phụ nữ.

 

 

Bộ trưởng về An ninh Kinh tế Cho Phụ nữ (Women's Economic Security), Jane Hume, nói."Chủ của rất nhiều gia đình đơn thân là phụ nữ”.

 

"Những phụ nữ này phải chăm lo cho cả gia đình, và nhà của họ cũng là tương lai của họ.”

 

 

 

Ngoài ra, chính phủ cũng đang tăng số tiền đóng góp tự nguyện tối đa có thể được thực hiện theo Chương trình Tiết kiệm Tiều Hưu Để Mua Ngôi nhà Đầu tiên (Frist Home Super Saver Scheme) - cho phép mọi người xây dựng một khoản tiền gửi trong quỹ hưu trí của họ.

 

 

Bảo lãnh Mua Nhà Mới (New Home Guarantee) cũng sẽ được kéo dài thêm một năm nữa, với thêm 10,000 căn nhà được cung cấp.

 

 

Điều đó cho phép những người mua nhà đầu tiên đủ điều kiện mua một bất động sản với số tiền đặt cọc thấp tới 5 phần trăm.

(Theo abc.net.au)