Khu trc hm HMAS Sydney - Chiếc cui cùng thuc lp Hobart (nh: Jane's Defense Weekly)

SYDNEY - B Quc phòng Úc (DoD) đã nhn được tàu khu trc Aegis th ba và là chiếc cui cùng thuc lp Hobart được đóng cho Hi quân Hoàng gia Úc (AWD).

Chiếc khu trc hm lp Hobart được trang b h thng tác chiến Aegis ti tân này mang tên HMAS Sydney (s hiu 42). Bui l tiếp nhn có s tham d ca B trưởng Quc phòng Linda Reynold và Phó Đô đc Hi quân Michael Noonan.

S kin trên đã đánh du vic hoàn thành ca chương trình AWD tr giá 9 t đô đ thay thế 6 khinh hm 4,000 tn lp Adelaide (Oliver Hazard Perry) vi chiếc cui cùng đã ngng hot đng vào tháng 10 năm 2019, bng khu trc hm Aegis 7,000 tn.

Tàu khu trc lp Hobart th ba d kiến ​​s được đưa vào hot đng ti Sydney t ngày 20 tháng 5 và thc hin các bài kim tra th nghim kéo dài 6 tháng trước khi chính thc làm nhim v trc chiến.

Con tàu s tham gia cuc th nghim ngoài khơi San Diego, bao gm thc hành bn hỏa tiễn phòng không RIM-66 SM-2 Block 3B và RIM-162 SeaSparrow (ESSM) cũng như các loi vũ khí đi kèm khác.