Thặng dư thương mại của Úc đã tăng vọt lên mức kỷ lục 12.1 tỷ đô-la trong tháng Bảy, nhờ kim ngạch xuất cảng tăng 5 phần trăm, theo hãng tin Yahoo News.

 

 

 

 

Credit: AAP

 

 

 

Kết quả thặng dư thương mại trong tháng Bảy được Nha Thống Kê Úc Đại Lợi (ABS) cho biết vào hôm 2/9, tăng so với mức thặng dư 11.1 tỷ đô-la trong tháng Sáu.

 

 

Kim ngạch xuất cảng tăng một phần là do nhu cầu mua hàng hóa từ nước ngoài tăng 7 phần trăm, đặc biệt là do nhu cầu quặng sắt từ Trung Quốc tăng mạnh.

 

 

Kim ngạch nhập cảng cũng tăng hơn 3 phần trăm. Đồng thời, ABS cho biết tổng giá trị các khoản cho vay mua nhà đã tăng 0.2 phần trăm trong tháng Bảy.

 

Đây là kết quả của việc các khoản cho vay dành cho các nhà đầu tư tăng 1.8 phần trăm lên mức 98.7 phần trăm trong cả năm.

 

 

Các khoản cho vay đối với người mua nhà để ở đã giảm 0.4 phần trăm, nhưng vẫn tăng 58.3 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

 

 

Các khoản cho vay đối với người mua nhà lần đầu giảm 6.8 phần trăm trong tháng Bảy, sau khi giảm 7.8 phần trăm vào tháng Sáu và giảm 20 phần trăm kể từ tháng Giêng 2021.