Thursday 5 January 2023

 

CELEBRATE LUNAR NEW YEAR IN SPECTACULAR STYLE IN CBCITY

 

Welcome in the Lunar New Year in spectacular style with City of Canterbury Bankstown once again putting on an exciting program of events and activities.

 

Celebrate the Chinese Year of the Rabbit and the Vietnamese Year of the Cat with delicious food, traditional lion dancing, fire breathing acrobats, dragon dancing and drumming parade and much more.

 

This year, Lunar New Year in Australia falls on Sunday 22 January, and celebrations last for 15 days.

 

To highlight this important cultural event, Council will kick off an exciting program with the Bankstown Lunar New Year Festival on Saturday 14 January, culminating in the Campsie Lunar Noodle Markets on Saturday 4 February.

 

Festivities include traditional Chinese and Vietnamese dancing, a chopstick challenge, calligraphy, and for those wanting to see what the future holds for them, a fortune teller and the God and Goddess of Fortune handing out lucky red envelopes.

 

There’s also plenty for the kids, with carnival rides, a fishing competition and a fun lantern making workshop.

 

Canterbury-Bankstown Mayor Khal Asfour said he’s looking forward to celebrating Lunar New Year in grand style.

Mayor Asfour said “It’s going to be a fantastic celebration of two cultures that live and work in our wonderful City,”

“We’ve got a great program of events and activities for everyone to enjoy!

“I encourage you to join in the celebrations and discover what the New Year has in store for you. And make sure you get yourself a lucky red envelope!”

 

Libby-Jane Charleston | Media and Marketing Specialist

P. 9707 5901 | M. 0429 529 960 | E. media@cbcity.nsw.gov.au

 

The Chinese in our community will be celebrating the Year of the Rabbit, while the Vietnamese community celebrate the Year of the Cat.

 

In Chinese culture, the rabbit is quiet, gentle, elegant, alert and responsible. The festival was originally a ceremonial day to pray to gods for a good planting and harvest season. People also prayed to their ancestors, who were seen as gods.

 

While for the Vietnamese community, the Cat is the fourth animal symbol in the 12-year cycle of the Vietnamese and Gurung zodiac. In Vietnamese culture, during Lunar New Year, families reunite and honour their ancestors, while praying for luck, prosperity and health in the New Year.

 

For more information on Council’s Lunar New Year events, visit cb.city/LunarNewYear

 

Libby-Jane Charleston | Media and Marketing Specialist

P. 9707 5901 | M. 0429 529 960 | E. media@cbcity.nsw.gov.au

*** *** ***

 

Thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2023

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC SẮC CHÀO MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN TẠI KHU TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

 

Chương  trình đặc sắc chào đón Tết Nguyên đán tại khu trung tâm  Thành phố Canterbury Bankstown một lần nữa được tổ  chức  với nhiều tiết mục và hoạt động thú vị.

 

Chào mừng năm con thỏ của Trung Quốc, hay năm con mèo của Việt Nam với những món ăn ngon, múa lân truyền thống, nhào lộn phun lửa, múa rồng và diễu hành đánh trống, v.v...

 

Năm nay, Tết Nguyên Đán ở Úc rơi vào Chủ Nhật, ngày 22 tháng Giêng, và các ngày lễ kỷ niệm kéo dài trong 15 ngày.

 

Để làm nổi bật sự kiện văn hóa quan trọng này, Hội đồng sẽ khởi động một chương trình thú vị với Lễ hội Tết Nguyên đán Bankstown vào Thứ Bảy ngày 14 tháng 1, đỉnh điểm là Chợ Bún-Mì Campsie Lunar vào Thứ Bảy ngày 4 tháng Hai.

 

Các tiết mục trong lễ hội gồm có khiêu vũ truyền thống của Trung Quốc và Việt Nam, thử thách đấu đũa, viết thư pháp, và đối với những người muốn có vận may trong tương lai, thầy bói và Thần Tài sẽ phát bao lì-xì may mắn.

 

Ngoài ra còn có rất nhiều hoạt động dành cho trẻ em, với các trò cưỡi ngựa trong lễ hội, cuộc thi câu cá, và gian hàng làm đèn lồng vui nhộn.

 

Thị trưởng Canterbury-Bankstown, Khal Asfour, cho biết ông mong chờ được tổ chức lễ hội Tết Nguyên đán trong bầu không khí tưng bừng.

 

Thị trưởng Asfour cho biết "Đây sẽ là một lễ kỷ niệm tuyệt vời của hai nền văn hóa đang sống và làm việc tại Thành phố tuyệt vời của chúng ta,"

“Chúng tôi có một chương trình sự kiện và hoạt động tuyệt vời để mọi người thưởng thức!”

“Tôi khuyến khích mọi người tham gia vào các lễ kỷ niệm và khám phá xem bạn sẽ có những thú vị gì trong Năm Mới. Và hãy chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được cho mình một bao lì-xì!”

 

Người Hoa trong cộng đồng của chúng ta sẽ đón mừng năm con Thỏ, trong khi cộng đồng người Việt Nam đón mừng năm con Mèo.

 

Trong văn hóa Trung Quốc, con thỏ yên tĩnh, nhẹ nhàng, tao nhã, lanh lợi và có trách nhiệm. Lễ hội ban đầu là một ngày tế lễ để cầu nguyện các vị thần cho một vụ mùa màng bội thu. Mọi người cũng cầu nguyện tổ tiên của họ, những người được coi là bậc linh thiên.

 

Trong khi đối với cộng đồng người Việt, Mèo là biểu tượng con vật thứ tư trong chu kỳ 12 năm của cung hoàng đạo Việt Nam và cung hoàng đạo Gurung. Trong văn hóa Việt Nam, trong dịp Tết Nguyên đán, các gia đình đoàn tụ và tôn vinh tổ tiên, đồng thời cầu mong may mắn, thịnh vượng và sức khỏe trong năm mới.

 

Để biết thêm thông tin về các sự kiện Tết Nguyên đán của Hội đồng, hãy vào trang mạng cb.city/LunarNewYear

 

Libby-Jane Charleston | Chuyên gia Truyền thông và Tiếp thị

P. 9707 5901 | M. 0429 529 960 | E. media@cbcity.nsw.gov.au