Chủ đề của cuộc kiểm tra dân số năm 2021 là “mỗi con số là một câu chuyện” Source: SBS News

 

 

 

 

 

 

Kỳ Kiểm Tra Dân Số kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 10/8/2021 nhưng chính phủ hiện đã bắt đầu tuyển mộ nhân viên, đặc biệt là những người nói được nhiều thứ tiếng. Chính phủ hy vọng sự tham gia tích cực của các cộng đồng sắc tộc sẽ giúp cho việc qui hoạch các dịch vụ cộng đồng được tốt hơn.

 

 

Trong một phòng họp ở Gold Coast, giám đốc chương trình tham gia kiểm tra dân số, bà Saga Selsby gặp gỡ đại diện trong cộng đồng, từ cành sát cho đến nhân viên xã hội.

 

 

 

Bà Selzby có một thông điệp đó là bà muốn tất cả mọi người dân Úc tra lời các câu hỏi dân số vào ngày thứ Ba 10 tháng Tám tới đây.

 

 

"Mọi người trọng cộng đã biết tôi rồi và công việc của tôi là khuyến khích mọi người tham gia cuộc kiểm tra dân số."

 

 

 

Bà Selsby biết khuyến khích các cộng đồng tham gia cuộc kiểm tra dân số không phải đơn giản vì bản thân bà chưa bao giờ tham gia kể từ khi di dân qua Úc từ Samoa.

 

 

"Đa số không tin vào chính phủ, không muốn chính phủ kiểm tra bởi vì họ sẽ tìm tới nhà bạn. Luôn luôn có những đồn đãi đại loại như vậy trong cộng đồng."

 

 

Chỉ khi bà biết chính vì thiếu những thông tin của các thành viên trong cộng đồng mà người gốc đảo quốc Thái Bình Dương sống ở Gold Coast không được cung cấp các dịch vụ xã hội. Bà Selsby nói cộng đồng này cảm thấy họ như những người vô hình.

 

 

 

"Tôi để ý thấy không có nhiều dịch vụ cho cộng đồng Samoa của tôi, đặc biệt dịcjh thanh thiếu niên, và các tổ chức cộng đồng không xin được ngân sách để hoạt động."

 

 

Đó là lý do bà Selsby 35 tuổi nộp đơn xin làm giám đốc liên lạc cộng đồng cho công tác kiểm tra dân số của Nha Thống Kê Úc.

 

 

Bà Selsby sẽ chịu trách nhiệm phối hợp với các cộng đồng để khuyến khích mọi thành viên trong cộng đồng tham gia cuộc Kiểm Tra Dân Số Census 2021 vào ngày 10/8.

 

 

Nha Thống Kê Úc đãng tuyển mộ nhân viên trong các cộng đồng, cần tới vài ngàn người, và bà Selsby nóng lòng hoàn thành sứ mệnh được giao phó.

 

 

“Chúng ta cần tiếng nói, mọi người cần có tiếng nói trong cộng đồng. Chính phủ cần lắng nghe, cần biết nhu cầu của các cộng đồng là gì."

 

 

Cuộc kiểm tra dân số năm 2016 cho thấy xã hội Úc ngày càng đa dạng, với gần phân nửa dân số sinh ở ngoại quốc, hoặc có cha hoặc mẹ sinh ở nước ngoài.

 

 

Đó là lý do Nha Thống Kê Úc muốn tuyển mộ nhân viên sắc tộc như bà Selsby, nhất là những người có uy tín trong cộng đồng, thông thạo ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa của các cộng đồng.

 

 

Giám đốc Đa văn hóa của bộ phận Kiểm tra Dân số, Georgia Chapman, nói vai trò của các nhân viên liên lạc cộng đồng vô cùng quan trọng để chính phủ có thể hiểu rõ nhu cầu của các cộng đồng thông qua kiểm tra dân số.

 

 

"Vai trò của họ là gặp gỡ cộng đồng và giải thích về công dụng của thống kê dân số ở mọi cấp chính quyền, và giúp chúng tôi đưa ra những câu hỏi dễ hiểu cho cuộc kiểm tra dân số để mọi người có thể tham gia."

 

 

Thống kê cho thấy các cộng đồng sắc tộc không tham gia nhiều. Christine Boonstra là giám đốc liên lạc cộng đồng ở Tasmania cho Nha Thống Kê Úc giải thích có nhiều nguyên nhân.

 

 

“Một số đơn giản là vì không hiểu kiểm tra dân số để làm gì. Ví dụ nếu tôi là sinh viên quốc tế hay di dân tay nghề tạm trú tôi sẽ không chắc là tôi có phải tham gia hay không."

 

 

Một lý do nữa là do trở ngại ngôn ngữ vì người ta phải trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh, không dễ tí nào. Nha Thống Kê Úc vì vậy cần các nhân viên có thể nói được nhiều thứ tiếng.

 

 

Một trong những nơi giúp tuyển mộ nhân viên liên lạc cộng đồng là Trung tâm Đa Văn Hóa Gold Coast, mà giám đốc là bà Rosalia Vearing.

 

 

"Nếu làm việc cho Nha Thống Kê mà nói được một ngôn ngữ khác thì đã dễ dàng liên lạc với cộng đồng rồi. Được như vậy sẽ giúp ích nhiều trong việc thu thập thông tin về cộng đồng và bảo đảm mọi người tham gia cuộc kiểm tra dân số."

 

 

Bà Vearing nói thông tin kiểm tra dân số giúp các tổ chức phi vụ lợi xin ngân sách để cung cấp các dịch vụ cần thiết cho cộng đồng, ngay cả các siêu thị cũng nhờ vào thông tin kiểm tra dân số để biết nên mua hàng gì bán cho dân địa phương.

 

 

Bà Selsby nói đây là lúc cộng đồng cần lên tiếng để được chăm lo đúng mức.

 

 

"Tôi sẽ nói là nếu bạn muốn có tiếng nói, bạn cần tham gia cuộc kiểm tra dân số. Nếu bạn muốn chính phủ lắng nghe và biết các nhu cầu của bạn, bạn cần tham gia cuộc kiểm tra dân số. Nếu bạn cần các dịch vụ, bạn cần tham gia cuộc kiểm tra dân số và trả lời các câu hỏi cho đúng."