Úc đang lên kế hoạch với nhiều ưu đãi tài chính hấp dẫn để thu hút các doanh nghiệp lớn và nhân tài từ nước ngoài đến đầu tư và làm việc như một phần trong kế hoạch phục hồi kinh tế hậu COVID.

 

 

 

 

Sinh viên nước ngoài tại Đại học Sydney. Ảnh: AFP

 

 

 

Theo kế hoạch trên, Chính phủ Úc sẽ thành lập một nhóm đặc trách việc thu hút nhân tài và doanh nghiệp toàn cầu hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của một ủy ban giám sát cấp bộ do Bộ trưởng Di trú đứng đầu và lãnh đạo các bộ liên quan như Bộ Ngân khố, Bộ Ngoại giao và Thương mại, Bộ Giáo dục.

 

 

Nhóm đặc trách này sẽ xem xét và đưa ra các ưu đãi tài chính, bao gồm miễn giảm thuế, dành cho các doanh nghiệp sản xuất tiên tiến và doanh nghiệp lớn chuyển hoạt động sang Úc cũng như các doanh nhân và nhân tài đến làm việc tại đây, đặc biệt là từ các nước Mỹ, Anh, Singapore và khu hành chính đặc biệt Hong Kong.

 


Các lĩnh vực trọng tâm cho việc thu hút doanh nghiệp lớn và nhân tài nước ngoài là các ngành khai thác và công nghệ, thực phẩm và công nghệ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghệ y tế, công nghệ sinh học và dược phẩm nhằm tạo ra nhiều việc làm và thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp hậu đại dịch ở Úc. Các lĩnh vực ưu tiên trước mắt bao gồm sản xuất tiên tiến, dịch vụ tài chính và y tế.