Giảm giờ bán và giới hạn mua hàng đối với rượu vang đóng thùng nhỏ, rượu vang cường hóa và rượu mạnh đã được đưa ra đối với các cửa hàng bán rượu ở Port Augusta. (ABC News: Georgia Roberts)

 

 

 

NAM ÚC - Việc bán rượu ở Port Augusta đã bị hạn chế do làn sóng tội phạm liên quan đến đồ uống và hành vi chống đối xã hội ở thành phố vùng quê nà ở tiểu bang Nam Úc.

 

Ủy viên về rượu và cờ bạc (Liquor and Gambling Commissioner) đã áp đặt các giới hạn mạnh mẽ lên một số mặt hàng, hạn chế việc mua rượu mạnh, rượu vang đóng thùng nhỏ, và rượu vang cường hóa (fortified wine)  bằng cách hạn chế chúng ở mức bán đơn lẻ.

 

Các hạn chế, áp dụng cho tất cả các cửa hàng bán rượu ở Port Augusta, hiện đã có hiệu lực và sẽ có hiệu lực trong hai tuần tới.

 

Cơ quan Dịch vụ Người tiêu dùng và Doanh nghiệp - Consumer and Business Services - cho biết việc phong tỏa vì đại dịch COVID-19 ở các cộng đồng hẻo lánh và các con đường bị ngập nước có nghĩa là nhiều người không phải là dân địa phương đến thăm Port Augusta không thể trở về nhà ở phía bắc và phía tây.

 

Dan van Holst Pellekaan, Phó Thủ hiến và Thành viên của khu vực Stuart, cho biết quyết định hạn chế mua rượu của Ủy viên là "hợp lý".

 

Ông van Holst Pellekaan cho biết hành vi chống đối xã hội không phải là một vấn đề mới và là lý do tại sao nhóm Cộng đồng có trách nhiệm Port Augusta - Port Augusta Responsible Communities - được thành lập.

 

Ông nói: “Port Augusta phải tiếp tục là một cộng đồng chào đón tất cả du khách, nhưng cộng đồng địa phương có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh của họ mà không bị các hành vi chống đối xã hội.”

 

Theo các giới hạn, các cửa hàng bán rượu không được mở cửa trước 11 giờ sáng và phải có ảnh nhận dạng khi mua rượu vang cường hóa, rượu vang đóng thùng nhỏ, và rượu mạnh.

 

Khách hàng sẽ chỉ được phép mua một chai rượu mạnh, rượu vang cường hóa, hoặc một thùng rượu vang đóng thùng nhỏ có thể tích hai lít.

 

Thông tin chi tiết về việc mua hàng của họ cũng sẽ được cửa hàng ghi lại và lưu giữ.