Chính quyền và nghiệp đoàn cho biết những công nhân trẻ tuổi trong ngành bán lẻ sẽ được bảo vệ tốt hơn theo đề xuất của luật mới. (ABC News)

 

NAM ÚC - Chính quyền tiểu bang Nam Úc đang đề xuất đưa ra luật quy định bất kỳ ai bị buộc tội, hoặc bị kết án phạm tội tình dục trẻ em,  sẽ không được làm việc cùng với trẻ em, khi một người đàn ông tiếp tục làm việc tại một siêu thị sau bị kết tội sở hữu tài liệu lạm dụng trẻ em.

 

Năm 2022, Brendan Nazer, khi đó 21 tuổi, đã nhận nhiều tội danh sở hữu tài liệu lạm dụng trẻ em.

 

Mặc dù bị buộc tội, Nazer vẫn tiếp tục làm việc tại một cửa hàng McDonald's cho đến khi bị kết án, và sau đó chuyển đến siêu thị Coles, nơi có nhiều đồng nghiệp của anh ta dưới 18 tuổi.

 

Trường hợp của anh ấy đã khiến nghiệp đoàn công nhân bán lẻ, tổ chức SDA, thúc đẩy những thay đổi pháp lý để biến việc làm việc với trẻ em, hoặc bất kỳ ai bị buộc tội hoặc bị kết tội phạm tội tình dục trẻ em, thành tội hình sự.

 

Thư ký tổ chức SDA, chi nhánh tiểu bang Nam Úc, Josh Peak, cho biết."Nazer tiếp tục làm việc với trẻ em, tiếp tục quản lý nhân viên trẻ tuổi trong nhiều tháng trong khi vấn đề của anh ta được đưa ra trước tòa án",

"Chỉ sau khi anh ta bị kết án, người chủ mới phát hiện ra điều đó và không cho anh ta làm việc với đồng nghiệp trẻ tuổi."

 

Chính quyền tiểu bang cho biết họ đã chú ý đến lời kêu gọi của SDA và sẽ đưa ra một dự luật trước nghị viện vào cuối năm nay.

 

Tổng chưởng lý Kyam Maher nói "Hiện tại, định nghĩa về 'công việc có liên quan đến trẻ em' còn rất giới hạn. Đó là những việc như làm việc trong trường học hoặc cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng",

"Những gì chúng tôi đang đề xuất với dự thảo luật của chúng tôi là bất kỳ ai là tội phạm tình dục đã bị đưa vào hồ sơ, đó là tội phạm tình dục loại một hoặc loại hai... sẽ không thể làm việc với trẻ em, chấm dứt hoàn toàn."

 

 

 

Tổng chưởng lý Kyam Maher nói rằng sự thay đổi sẽ làm cho luật phù hợp với mong đợi của công chúng. (ABC News: Rory McClaren)

 

 

Luật được đề xuất có nghĩa là bất kỳ ai bị buộc tội, hoặc bị kết án về tội xâm hại tình dục trẻ em, có thể phải đối mặt với án tù 5 năm, nếu họ được tuyển dụng tại nơi làm việc cũng có tuyển dụng trẻ em.

 

Điều cấm sẽ bao gồm việc không được tiếp xúc trực tiếp với trẻ em, hoặc liên lạc qua điện thoại hoặc thư điện tử.

 

Ông Maher nói “Tôi nghĩ rằng hầu hết các bậc cha mẹ, khi con cái họ đi làm, sẽ mong chúng đi đến nơi về đến chốn, không tiếp xúc với những kẻ phạm tội tình dục trẻ em nghiêm trọng”.

 

Ông Maher cho biết trách nhiệm sẽ thuộc về người đi xin việc làm chứ không phải người sử dụng lao động trong việc tuân thủ luật theo đề xuất.

 

Ông nói "Đây là nghĩa vụ của công nhân - điều này tạo ra nghĩa vụ đối với người có tiền án đi làm việc, hoặc đang được tại ngoại, không được làm việc cùng với trẻ em,"

"Nhiệm vụ đó không phải là ở người sử dụng lao động. Tuy nhiên, người sử dụng lao động thường xuyên yêu cầu cảnh sát hoặc các hình thức kiểm tra khác, như một phần của quy trình áp dụng luật lệ này, để người sử dụng lao động có thời gian và tâm trí tập trung và họ có thể yêu cầu việc kiểm tra thường xuyên hơn."

 

Tổ chức SDA cho biết kể từ trường hợp của Nazer, họ đã làm việc với cảnh sát để thông báo cho người sử dụng lao động biết khi có một công nhân trong cơ sở bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em.

 

Nghiệp đoàn cho biết trong khoảng thời gian 12 tháng, họ đã biết về 12 trường hợp người sử dụng lao động đã được thông báo.

 

Ai cũng có thể nộp đơn xin miễn trừ từ Ủy viên Cảnh sát (Police Commissioner) hoặc cơ quan bảo lãnh theo luật được đề xuất, để xác định xem họ có gây rủi ro cho sự an toàn và phúc lợi của trẻ em hay không.

 

Luật, theo đề xuất, sẽ không áp dụng đối với các tiếp xúc "thoáng qua hoặc ngẫu nhiên" chẳng hạn như sự gỡ ngắn với nhau trong khi thay đổi ca làm việc.