Những người Úc bị cách ly trên đảo Christmas Island gởi bưu thiếp cảm ơn các tình nguyện viên làm việc trên đảo Christmas Island Nguồn: Omar Dabbagh

(Theo SBS Việt ngữ)

Y tế Úc đang làm việc rất hiệu quả trước dịch Coronavirus khi giữ không để tăng thêm trường hợp nào nhiễm Covid-19 trong khoảng 2 tuần nay, số người Úc tạm bị cách ly trên đảo Christmas nay đã về nhà và cộng đồng tỏ ra yên tâm với môi trường an toàn tại Úc.

Bác sĩ Phạm Phúc Nhân tại Melbourne, người theo dõi sát tình hình dịch Coronavirus hiện nay cho rằng các chính sách Y tế và quyết định nhanh chóng của chính phủ Úc đang tỏ ra rất hiệu quả trong thời gian qua.

Bác sĩ Nhân nói "Trong khi ở Trung Quốc tình hình dịch Covid-19 vẫn đang rất căng thẳng thì nước Úc chưa phải chứng kiến thêm ca nhiễm coronavirus này trong khoảng hai tuần gần đây,"

Tính cho đến ngày 18/2/2020, Úc đang có 15 trường hợp nhiễm coronavirus (COVID-19): năm trường hợp ở Queensland; bốn ở New South Wales; bốn ở Victoria; hai ở Nam Úc.

Tám trong số các trường hợp trước đó đã hồi phục, bảy trường hợp khác đang trong tình trạng ổn định.

Tất cả các trường hợp ở Úc đều đến từ Vũ Hán, ngoại trừ một trường hợp ở NSW có liên hệ ở Trung Quốc với một trường hợp được xác nhận ở Vũ Hán.