Dù quá trình nghiên cứu vaccine Covid-19 đang được đẩy nhanh, song giới khoa học Úc lo ngại nước này vẫn phải sản xuất vaccine ở nước ngoài.

 

Đại Học Monash, của Úc, là một trong những cơ sở đang nghiên cứu để tìm ra vaccine hiệu quả có thể ngăn ngừa được Covid-19. Tuy vậy các nhà nghiên cứu thuộc Đại Học Monash đang sử dụng cách tiếp cận mới để tìm kiếm vaccine được gọi là mRNA. Do việc nghiên cứu vaccine theo cách mới chỉ mới diễn ra trong phòng thí nghiệm nên đến lúc này, Úc chưa có cơ sở sản xuất nào có thể sản xuất vaccine theo công nghệ mới này.

 

Hiện nay, công ty hóa sinh Moderna của Mỹ đang đi đầu trong việc sử dụng công nghệ mới để sản xuất vaccine mRNA có thể ngăn ngừa Covid-19. Hiện vaccine này chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên người với quy mô lớn. Vaccine mRNA đang được thử nghiệm được cho là một trong những vaccine có nhiều hứa hẹn và an toàn. Vì cũng đang sử dụng công nghệ tương tự với công ty Moderrna để tìm kiếm vaccine Covid-19 nên các nhà khoa học tại Đại Học Monash lo ngại, khi công trình nghiên cứu của họ đạt kết quả, Úc cũng chưa thể sản xuất vaccine theo công nghệ mới.

 

Không chỉ vậy, vaccine Covid-19 có tên là Vaxine đang được thử nghiệm trên người tại tiểu bang Nam Úc cũng nằm trong tình huống tương tự. Giáo sư Nikolai Petrovsky, thành viên nhóm nghiên cứu Vaxine cũng biết, trong những tuần qua ông liên lạc với nhiều đối tác nước ngoài để tìm các cơ sở có thể vaccine Vaxine mà nhóm này đang thử nghiệm. Giáo sư Petrovsky lo ngại, các công ty sản xuất vaccine quốc tế không có đủ nguyên liệu và tốc độ sản xuất không thể đáp ứng với nhu cầu vaccine vô cùng lớn hiện nay.

 

Tuy vậy, ngoài hai loại vaccine vừa đề cập, vaccine Covid-19 mà các nhà khoa học tại trường Đại Học Queensland đang thử nghiệm trên người lại có thể sản xuất tại Úc  và đủ cung cấp cho người dân tại đây. Vì vậy nếu quá trình thử nghiệm vaccine này cho kết quả tốt thì Úc có thể chủ động nguồn cung vaccine trong nước.