AUSTRALIA - Trong một động thái nhằm hạn chế việc can thiệp từ nước ngoài tại các cơ sở giáo dục, Úc yêu cầu các giảng viên, nhân viên làm việc trong lĩnh vực nhạy cảm thuộc các trường đại học ở Úc, nếu có quan hệ với các chính phủ nước ngoài sẽ phải khai báo.

                                                                                             

 

Chính phủ Úc mới đây công bố hướng dẫn chống can thiệp của nước ngoài đối với các trường đại học. Nhân viên của các cơ sở giáo dục đại học làm việc trong các lĩnh vực quan trọng và nhạy cảm sẽ phải kê khai mối quan hệ của bản thân nếu có liên hệ với các chính phủ, quân đội, tổ chức tình báo của nước ngoài.

 

 

Các nhân viên cũng được yêu cầu khai báo nếu được trả lương, hỗ trợ tài chính hoặc nhận tài trợ nghiên cứu từ các tổ chức của nước ngoài. Ngoài ra, các giảng viên cũng phải khai báo nếu tham gia các đảng chính trị của nước ngoài hoặc tham gia các chương trình tuyển dụng nhân tài của nước ngoài.

 

 

Bà Karen Andrews, Bộ trưởng Nội vụ Úc Đại Lợi. Ảnh: Gary Ramage.

 

 

 

Bên cạnh việc yêu cầu các lao động làm việc trong lĩnh vực nhạy cảm phải kê khai các mối quan hệ với các chủ thể nước ngoài, chính phủ Úc sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra để tiến hành xác minh. Bản hướng dẫn cập nhật cũng yêu cầu các trường đại học tăng cường đảm bảo an ninh mạng, hướng dẫn sinh viên cách thức phòng trách can thiệp, đồng thời cung cấp các hướng dẫn để sinh viên báo cáo trong trường hợp xảy ra sự can thiệp của nước ngoài.

 

 

Theo Bộ trưởng Nội vụ Karen Andrews, hướng dẫn cập nhật sẽ giải quyết các mối đe dọa can thiệp từ nước ngoài vốn đã phát triển từ năm 2019. Các quy định mới sẽ tăng cường bảo vệ các trường đại học, sinh viên và nhà nghiên cứu trước các tác nhân thù địch và cơ quan tình báo nước ngoài.

 

 

Bản hướng dẫn được cập nhật trên cơ sở một thỏa thuận vào năm 2019 giữa chính phủ liên bang và các trường đại học về việc đối phó với sự can thiệp của nước ngoài. Theo truyền thông Úc, bản hướng dẫn là nhằm đối phó với nguy cơ can thiệp từ Trung Quốc nhưng cũng áp dụng đối với tất cả các quốc gia khác.