Chính phủ Morrison đã thông báo một loạt cải cách giúp đỡ người mua nhà dễ dàng tiếp cận tín dụng. Credit: AAP

 

 

 

 

Việc tiếp cận tín dụng sẽ được làm cho dễ tiếp cận hơn theo những thay đổi luật sẽ được Tổng trưởng Ngân khố, Josh Frydenberg,  công bố vào cuối tuần này. 

 

 

 

Đồng thời, chính phủ Morrison sẽ tăng cường luật bảo vệ người tiêu dùng dành cho những người yếu thế khi tiếp cận với các khoản vay gọi là "khoản vay ngắn ngày" (khoản vay "payday")

 

 

 

Khoảng 13 tỷ đô-la tín dụng sẽ được gia hạn mỗi tháng để giúp các gia đình Úc mua nhà riêng của họ, trong khi khoảng 5 tỷ đô-la chảy vào các công ty đầu tư vào lãnh vực nhà ở.

 

 

Đạo luật Tín dụng (Credit Act) đã được đưa ra cách đây hơn một thập kỷ để bảo đảm người cho vay không cung cấp các khoản vay không phù hợp cho người tiêu dùng, nhưng,  cách tiếp cận “một chính sách áp dụng cho mọi người” không còn được coi là phù hợp với mục đích, và nó đang hạn chế việc cho vay một cách quá mức.

 

 

Kể từ khi đạo luật có hiệu lực, một loạt các thay đổi khác đã được thực hiện để bảo vệ tín dụng tiêu dùng, bao gồm việc trao quyền cho Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (Australian Securities and Investments Commission) can thiệp và thiết lập Cơ quan Khiếu nại Tài chính Úc (Australian Financial Complaints Authority).

 

 

Nhưng, các vấn đề vẫn tồn tại chẳng hạn như chủ sở hữu thế chấp hiện tại phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc tái cấp vốn ngay cả khi họ có hồ sơ tín dụng tốt, và những người đi vay có đủ năng lực phải chịu các nghĩa vụ nghiêm ngặt tương tự với người đi vay rủi ro cao khi muốn đi vay ngắn hạn.

 

 

Theo luật mới, người cho vay sẽ có thể dựa vào thông tin do người đi vay cung cấp, ngoại trừ trường hợp người cho vay có cơ sở hợp lý để nghi ngờ các thông tin do người đi vay cung cấp không đáng tin cậy.

 

 

Người đi vay sẽ có trách nhiệm hơn trong việc cung cấp thông tin chính xác để cung cấp thông tin cho các quyết định cho vay, thay thế cách làm hiện tại “người cho vay thận trọng” bằng nguyên tắc “người đi vay có trách nhiệm”.

 

 

Bảo vệ người tiêu dùng.

Những thay đổi mới này cũng sẽ cải thiện các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng khi vay "khoản vay ngắn hạn" và cho thuê tiêu dùng.

 

 

Sẽ có giới hạn về tổng số tiền thanh toán có thể được thực hiện theo hợp đồng cho thuê tiêu dùng,  và “số tiền thu nhập được bảo vệ” (protected earning accounts – PEA) mới đối với các khoản vay ngắn hạn,  và cho thuê tiêu dùng, được thực hiện cho những người đang được nhận tiền qua Centrelink.

 

 

Đồng thời, chính phủ sẽ giới thiệu một bài kiểm tra “cá nhân phù hợp và thích đáng” cho các công ty quản lý nợ đại diện cho người tiêu dùng trong các tranh chấp với các công ty dịch vụ tài chính.

 

 

Ông Frydenberg cho biết: “Chính phủ Morrison đang thực hiện những cải cách quan trọng nhất đối với khuôn khổ tín dụng của Úc trong một thập kỷ để tăng dòng tín dụng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, giảm tình trạng quan liêu giấy tờ, và tăng cường bảo vệ người tiêu dùng yếu thế."

 

BBT.

Theo 7news