Công dân Úc tiềm năng sẽ phải hoàn thành 5 câu trả lời về giá trị Úc trong bài kiểm tra quốc tịch Úc.. Credit: AAP

 

 

 

Chính phủ liên bang dự kiến sẽ công bố bài kiểm tra quốc tịch đã được sửa đổi để những người có nguyện vọng nhập quốc tịch Úc phải trả lời chính xác các câu hỏi về các giá trị của quốc gia này.

 

 

Bài kiểm tra trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi và đòi hỏi người làm bài kiểm tra phải đạt 75% điểm tổng mới được đậu, nhưng được bắt đầu từ tháng 11, bài kiểm tra sẽ bao gồm năm câu hỏi về các giá trị của Úc - tất cả 5 câu hỏi này, bắt buộc, đều phải được trả lời chính xác.

 

 

Quyền Bộ trưởng Di trú, Alan Tudge, dự kiến sẽ đưa ra những thay đổi vào thứ Năm, trùng với Ngày Quốc tịch Úc (Australian Citizenship Day), khi hơn 100 buổi lễ nhập quốc tịch sẽ diễn ra trên khắp đất nước.

 

 

Ông Tudge nói với tờ News Corp rằng “Các giá trị Úc của chúng ta rất quan trọng. Nó đã giúp định hình đất nước của chúng ta, và đó là lý do tại sao rất nhiều người muốn làm công dân Úc”.

“Bài kiểm tra quốc tịch sau khi được cập nhật sẽ có những câu hỏi mới và có ý nghĩa hơn, yêu cầu các công dân tiềm năng phải hiểu và cam kết với các giá trị của chúng ta như tự do ngôn luận, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng về cơ hội, tầm quan trọng của nền dân chủ và pháp quyền.”

 

 

Các câu hỏi mới dựa trên nền tảng giá trị có thể được đưa vào trong bài kiểm tra như, người ở Úc có cần  phải nỗ lực học tiếng Anh không, mọi người có tự do được lựa chọn người mà họ kết hôn hay không, luật tôn giáo có cao hơn luật của Úc không,  và việc người chồng có hành vi bạo lực với người vợ - nếu người vợ không nghe lời hoặc không tôn trọng anh ta - có được chấp nhận hay không.

 

 

Các câu hỏi trong bài kiểm tra hiện nay tập trung vào lịch sử và chính phủ Úc.

 

BBT

Theo 7news.