Ai là người thừa kế nếu không có Di chúc? Ảnh: AlexanderFord/Getty Images

 

AUSTRALIA - Khác với một số quốc gia khác, người dân Úc không phải trả thuế thừa kế đối với tài sản mà họ được thừa hưởng. Mặc dù vậy, luật thừa kế nghiêm ngặt vẫn được áp dụng, và với hơn 50% người Úc qua đời mà không để lại di chúc, thường có sự can thiệp của tòa án.

 

Khi ai đó qua đời, họ có thể để lại tài sản được chuyển cho người thân hoặc bạn bè. Đây được gọi là 'tài sản của người quá cố', và những người nhận nó trở thành người thụ hưởng.

 

Melissa Reynolds là Tổng Giám đốc Điều hành Dịch vụ Ủy viên tại Tiểu bang Victoria. Cô giải thích các loại tài sản mà mọi người có thể thừa kế.       

“Tài sản có thể là những thứ có giá trị thương mại như nhà cửa hoặc tài khoản ngân hàng, ô tô, cổ phiếu hoặc đồ đạc trong nhà. Nó cũng có thể là những thứ có giá trị tình cảm. Một tài sản có thể được tặng một cách cụ thể, thí dụ, tôi tặng chiếc xe của mình cho người A, hay tôi tặng người hàng xóm của mình số tiền 10,000 đô la. Hoặc một tài sản có thể được để lại theo cách chung, chẳng hạn, tôi để lại toàn bộ tài sản của mình cho con cái.”

 

Người thi hành di chúc là ai?

Việc thừa kế đơn giản hơn khi ai đó đã chuẩn bị Di chúc, nêu rõ cách họ muốn tài sản của họ được phân chia sau khi họ qua đời.

 

Trong Di chúc, một pháp nhân, được gọi là người thi hành (executor), được chỉ định làm người được ủy thác di sản. Trách nhiệm của người thi hành là thực hiện mong muốn của người đã khuất và bảo đảm rằng tất cả các nghĩa vụ được đáp ứng.

 

Người thi hành cũng có thể là người thụ hưởng.

 

Florante Abad, người đã hành nghề luật ở cả Philippines và Úc, cho biết trong những trường hợp không chỉ định được người thi hành, tòa án có thể cần phải can thiệp.

“Nếu trong Di chúc không có chỉ định người thi hành, Tòa án Tối cao sẽ chỉ định người nộp đơn xin tài sản đó, và người nộp đơn đó được gọi là người được ủy thác hoặc quản trị viên."

“Người thi hành (executor) là người được ủy thác, được chỉ định trong Di chúc, và quản trị viên (administrator) là người được ủy thác do Tòa án chỉ định, nhưng không có trong Di chúc.”

 

Nếu bạn đã được bổ nhiệm làm người thi hành nhưng cảm thấy mình không thể thực hiện các nhiệm vụ, bạn có thể ủy quyền cho State Trustees, thay mặt bạn thực hiện. Cơ quan chính phủ này hỗ trợ công chúng về các vấn đề cuối đời.

 

 

Người thi hành phải liên hệ với những người thụ hưởng và nộp đơn xin 'chứng thực di chúc'.

 

Melissa Reynolds giải thích.

“Chứng thực di chúc là lệnh của tòa án. Nó chứng minh rằng Di chúc có hiệu lực và cho phép người thi hành di chúc quản lý di sản.”

 

Tòa án Tối cao lưu trữ mọi đơn xin chứng thực di chúc. Quý vị có thể xem Cơ quan Đăng ký Chứng thực Di chúc của Tòa án Tối cao (Supreme Court Probate Registry) trong khu vực của quý vị.

 

Ai sẽ thừa kế nếu không có Di chúc?

 

Rất thường xuyên một người qua đời mà không để lại di chúc, và luật pháp phải xác định ai là người nhận tài sản thừa kế, bà Reynolds nói:

“Khi một người qua đời mà không có Di chúc, điều này được gọi là ‘dying intestate’. Mỗi tiểu bang có một công thức được quy định trong luật quy định rõ ai sẽ nhận di sản và theo tỷ lệ như thế nào.”

"Bạn không có quyền quyết định di sản được phân phối như thế nào. Người được coi là có quyền lớn nhất đối với di sản có thể nộp đơn xin chứng thực di chúc, hoặc họ có thể ủy quyền cho một Ủy viên Công quản lý di sản.”

 

 

Hình ảnh một cặp vợ chồng cao tuổi gặp chuyên gia tư vấn để thảo luận về thủ tục giấy tờ tại nhà. Ảnh: shapecharge/Getty Images

 

Công thức được sử dụng để phân chia tài sản mà không có Di chúc được gọi là Succession Act (Đạo luật Kế vị).

 

Hầu hết tài sản thường thuộc về người bạn đời còn sống, phần còn lại thuộc về con cái.

 

Ông Abad nói, chẳng hạn, Đạo luật Kế vị của NSW liệt kê những người họ hàng theo một thứ tự cụ thể.

“Nếu có vợ hoặc chồng hoặc bạn đời và không có con cái, tất cả tài sản sẽ thuộc về người này. Nếu không có vợ hoặc chồng hoặc con cái, thì tài sản sẽ được trao cho cha mẹ. Nếu không có cha mẹ thì sẽ được chuyển cho họ hàng như cô, chú, rồi đến ông bà, cháu, còn không có ai thì tài sản sẽ được đưa vào quỹ nhà nước.”

 

Các nghĩa vụ thuế của tôi được xác định như thế nào?

Ở Úc, người dân không phải đóng thuế thừa kế, nhưng có những nghĩa vụ tài chính cần lưu ý.

 

Văn phòng Thuế vụ Úc áp dụng các quy định về thuế đối với tài sản được thừa kế, nếu quý vị quyết định bán.

 

Kế toán viên Akram El-Fahkri giải thích.

“Không có nghĩa vụ thuế đối với di sản, nếu đó là nhà ở của người quá cố. Nhưng nếu người đã mất có hai bất động sản trong đó có một bất động sản cho thuê, thì bất động sản để ở được miễn thuế, nhưng bất động sản đầu tư sẽ phải đóng thuế lãi vốn (capital gains tax - CGT).”

 

CGT áp dụng khi quý vị bán bất động sản đầu tư được mua sau năm 1985.

 

Ông El-Fahkri cho biết lời khuyên thông thường là chuyển tài sản cho những người thụ hưởng thay vì bán chúng trước, ngay cả khi kế hoạch là chia tài sản cho các thành viên trong gia đình, bởi vì có một khoảng thời gian miễn thuế đối với tài sản dân cư.

 

((“Bạn có thời hạn hai năm để bán mà không phải chịu thuế lãi vốn nếu bạn là người thụ hưởng. Nhưng nếu người thụ hưởng sử dụng nó làm nơi cư trú chính của họ, thì tài sản sẽ được chuyển tiếp. Giống như người quá cố đã có nó với tư cách là nơi cư trú, người thụ hưởng có nó như một nơi cư trú. Ngay cả khi bạn vượt quá thời hạn hai năm, nó sẽ được miễn thuế vì nó chưa bao giờ được sử dụng cho mục đích tạo thu nhập.”))

 

Tài khoản ngân hàng cũng được thừa kế. Do đó, điều quan trọng là phải khai báo bất kỳ khoản lãi ngân hàng nào trong tờ khai thuế của bạn.

 

Nếu bất động sản bao gồm cổ phiếu và chúng được chuyển đổi thành tiền mặt và được chia cho những người thụ hưởng, bạn cũng sẽ phải trả Thuế lãi vốn (GCT).

 

Ông El-Fahkri cho biết nếu bạn thừa kế một tài sản ở nước ngoài, cơ chế miễn thuế sẽ được áp dụng.               

“Ví dụ: nếu đó là một căn nhà ở Châu Âu, nó đã được bán trong khoảng thời gian hai năm đó và sau đó tiền sẽ đến Úc, nó được khai báo, và nó tuân theo các quy tắc của Úc và nó sẽ được miễn thuế. Vấn đề duy nhất sẽ là nếu có những luật thuế đặc biệt ở quốc gia mà nó được bán, thì có thể giao dịch sẽ bị cơ chế thuế của quốc gia đó quản lý.”

 

 

Nếu bạn tin mình đáng được thừa kế nhưng không có tên trong Di chúc?

Nếu không có Di chúc, hoặc bạn tin rằng mình có quyền thừa kế nhưng không có tên trong Di chúc, bạn có quyền thách thức điều đó theo Đạo luật Kế vị. Đây được gọi là Public Family Provision Claim.
 

 

Florante Abad nói rằng Tòa án Tối cao thậm chí có thể thay đổi Di chúc.           

“Bạn chỉ cần đưa ra yêu cầu chính đáng. Bạn không nghiễm nhiên có quyền chỉ vì bạn là vợ cũ, hoặc là con trai hay con gái của người đã khuất.”

"Bạn cần thiết lập mối liên hệ tài chính và nói rõ về việc bạn bị mất mát vì người quá cố đã chết và có không có điều khoản đầy đủ nào được cung cấp cho bạn, theo Di chúc. Vì vậy, không có quy tắc cứng rắn và nhanh chóng nào, nhưng Tòa án Tối cao sẽ xem xét hoàn cảnh xung quanh yêu cầu của bạn.”

 

Việc thừa kế có thể trở nên phức tạp, nhưng luôn có sẵn trợ giúp.

 

Các tổ chức như Law Institute of Victoria  và  Law Society of NSW có thể cung cấp danh sách luật sư trong khu vực của bạn, những người có thể nói được ngôn ngữ của bạn.

 

Cô Melissa Reynolds cho biết, ở mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ cũng có các Ủy viên Tiểu bang - State Trustees.         

“Người được ủy thác công hoặc luật sư chuyên về tài sản của người quá cỗ sẽ có thể hỗ trợ. Bạn có thể truy cập hướng dẫn miễn phí về những việc như lập Di chúc và hành động với tư cách là người thi hành, trên trang web State Trustees của tiểu bang.”